Tiehallinnon rajajonotiedotus siirtyy kokonaan Internetiin

Tiehallinto muuttaa itärajan rajajonojen liikennetiedottamista. Nykymuotoista rajajonotiedottamista faksin ja sähköpostin välityksellä karsitaan toukokuun alkupuolelta lähtien.

Muutoksen tavoitteena on keskittyä tiedottamaan liikennetilanteista, joiden haittavaikutukset liikkumiselle ja turvallisuusriskit ovat tavallista suuremmat. Tiedottaminen rajajonoista keskitetään Tiehallinnon Internet-sivuille osoitteisiin:

http://www.tiehallinto.fi/alk
http://www.tiehallinto.fi/alk/rajaliikenne/e18.html

Yllä mainitut Internet-sivut ovat tiedotusvälineiden vapaasti käytettävissä.

Erillisiä liikennetiedotteita rajajonotilanteesta laaditaan vain, kun raja-asemille johtaville teille joudutaan perustamaan tilapäinen rekkaparkki.

Rekkaparkki perustetaan, kun Vaalimaan raja-aseman rekkajono (valtatie 7) ulottuu Haminan kaupungin itäpuolelle asti. Nuijamaan ja Imatran raja-asemien osalta parkki perustetaan, kun rekkajonon pää yltää valtatie 6:lle asti. Tällöin liikennetiedottamista jatketaan (vähintään 2 kertaa vuorokaudessa), kunnes rekkaparkki on saatu purettua. Tämän jälkeen tiedotus siirtyy taas Tiehallinnon Internet-sivujen välityksellä hoidettavaksi.

Muista rajajonoon liittyvistä asioista esim. onnettomuuksista tiedotetaan edelleen normaalin liikennetiedotuskäytännön mukaisesti.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.