Vaalimaan rekkaparkkia ei oteta käyttöön tänä vuonna

Tiehallinnossa ovat valmistuneet suunnitelmat noin tuhannen rekan odotusalueen rakentamisesta Virolahden Vaalimaalle rajanylityspaikan viereen Venäjän suuntaan jonottaville kuorma-autoille. Rekkaparkin pinta-ala on noin 65 ha. Vaalimaan osayleiskaavaa ja asemakaavaa on muutettu ja laajennettu tiesuunnitelmaa vastaaviksi.

Eräät maanomistajat ovat tehneet valitukset Kouvolan hallinto-oikeuteen koskien Virojoen-Vaalimaan osayleiskaavan muutoksen I-vaihetta ja Vaalimaan asemakaavan muutosta ja laajennusta, ns. rekkaparkkialuetta.

Tiehallinto lykkää urakkatarjouksen jättöaikaa siihen saakka, kunnes kaavoista on lainvoimaiset päätökset (minimissään 3 kk). Urakan aikataulu ja osin sisältökin muuttuvat vastaavasti. Parkkia ei näin ollen saada käyttöön miltään osin vuonna 2008.Lisätietoja: tiejohtaja Antti Rinta-Porkkunen puh. 0400 750 513 ja projektipäällikkö Hannu Heinikainen puh. 0400 555 265.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit