Vaikuta Nurmijärven liikenneturvallisuuteen - uuden liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen käynnistynyt

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Nurmijärven kunnan ja Tiehallinnon yhteistyönä. Suunnitelmassa kartoitetaan liikenteen turvallisuusongelmat ja pohditaan, miten kunnan liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää sekä liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteitä että liikenneturvallisuustyön kehittämistoimia. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2010.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen on käynnistynyt Nurmijärven kunnan ja Tiehallinnon yhteistyönä. Suunnitelmassa kartoitetaan liikenteen turvallisuusongelmat ja pohditaan, miten kunnan liikenneturvallisuutta voidaan parantaa. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää sekä liikennejärjestelyiden parantamistoimenpiteitä että liikenneturvallisuustyön kehittämistoimia. Suunnitelma valmistuu syksyllä 2010. Liikenneturvallisuus on tärkeä osa Nurmijärven kunnan kokonaisvaltaista turvallisuussuunnittelutyötä! Asukaskyselyllä selville liikkumisen vaaranpaikat Työn aluksi selvitetään liikenteen ongelmakohteet asukaskyselyn, asiantuntijahaastattelujen ja tapahtuneiden onnettomuuksien avulla. Tärkeä tietolähde on Nurmijärven kunnan asukkaille sekä alueella liikkuville suunnattu kysely, jossa selvitetään asukkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Nurmijärven pahimmista liikenneturvallisuusongelmista. Vastaajilta toivotaan myös kehittämisehdotuksia näihin kohtiin. Kyselyyn voi vastata 7.10.-13.11.2009 välisenä aikana. Linkki sähköiseen kyselyyn löytyy osoitteesta http://projektit.ramboll.fi/liikenneturvallisuus/nurmijarvi/ sekä Tiehallinnon ja kunnan internet-sivuilta (www.tiehallinto.fi/, www.nurmijarvi.fi). Kyselyyn voi vastata myös kirjallisesti Nurmijärven kunnantalolla, Klaukkalan yhteispalvelupisteessä ja kirjastoissa (pääkirjasto, Klaukkalan ja Rajamäen kirjastot sekä Kirjastoauto Sepeteus). Kaikki esille tulevat ongelmakohteet tutkitaan, ja niihin pyritään löytämään liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Suunnitelman painopiste on pienehköissä ja kohtuullisen nopeasti toteutettavissa toimenpiteissä. Liikenneturvallisuustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi nopeustason alentaminen hidastein tai nopeusrajoituksin, pienet kevyen liikenteen ja liittymien järjestelyt tai tehokkaampi kunnossapito. Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyö (KVT) osaksi hallintokuntien arkea Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön tarkoituksena on saattaa liikenneturvallisuus osaksi kunnan työtekijöiden normaaleja toimintatapoja. Työn kehittämistä varten kartoitetaan Nurmijärven liikenneturvallisuustyön nykytila. Yhteisten tavoitteiden ja valittujen painopistealueiden sekä yhteistyömuotojen pohjalta KVT-työ organisoidaan parhaiten kunnan toimintatapoihin sopivaksi. Tavoitteena on kehittää toimintamallit liikenneturvallisuustyölle sekä lisätä liikenneturvallistyön aktiivisuutta ja arvostusta. Tiedotus- ja keskustelutilaisuus suunnitelmatyön aloituksesta Liikenneturvallisuussuunnitelmatyön aloitukseen liittyen järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus kuntalaisille sekä kunnan eri hallintokuntien ja sidosryhmien edustajille. Tilaisuus järjestetään Nurmijärven kunnantalolla keskiviikkona 7.10.2009 alkaen klo 18.00. Illan ohjelma: - kunnanjohtajan avauspuheenvuoro - Tiehallinnon ja kunnan puheenvuoro liikenneturvallisuussuunnitelman lähtökohdista ja tavoitteista - Nurmijärven kunnan liikenneturvallisuustyöryhmän esittely - liikenneturvallisuussuunnitelman sisällön lyhyt esittely - onnettomuusanalyysi Nurmijärvellä viime vuosina tapahtuneista liikenneonnettomuuksista - asukaskyselyn julkaisu; mahdollisuus täyttää kyselylomake - keskustelua ja kysymyksiä (n. klo 19 alkaen) Tilaisuudessa kysymyksiin vastaavat ja keskustelua virittävät liikenneturvallisuussuunnitelmatyön tilaajien edustajat Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiristä ja Nurmijärven kunnasta sekä suunnitelmaa laativalta konsultilta Ramboll Finland Oy:stä. Paikalla on myös Liikenneturvan edustaja.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa