Valtatie 7 (E18) välin Koskenkylä - Vaalimaa - väyläestetiikkaselvityksen esittely 9.10.2009 Kotkassa - Kutsu ja tiedote

Suomi on sitoutunut toteuttamaan E18 -tien moottoritieksi Turusta Vaalimaalle vuoteen 2015 mennessä. Nyt julkistettava väyläestetiikkaselvitys käsittelee valtatien 7 (E18) itäosan välin Koskenkylä – Vaalimaa suunnitteilla olevia moottoritien tieosuuksia. Estetiikkaselvitystä esitellään median edustajille Kotkassa perjantaina 9.10.2009 klo 13 Kotkan kaupungintalon kokoushuoneessa 6 (4. krs.). Tervetuloa!

Moottoritien väyläestetiikka monine osatekijöineen muodostaa olennaisen ja luontevan osan rakennettua tieympäristöä ja toimii maamerkkeinä tiellä liikkuville. Tavoitteena on kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja tehdä moottoritiestä ympäristöineen kiehtova ja visuaalisesti mielenkiintoinen väylä. Väyläestetiikkaselvityksen on tehnyt Frei Zimmer oy ja tilaajina ovat olleet Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri, Kymenlaakson liitto, Itä-Uudenmaan liitto, Kotkan kaupunki (hallinnollinen tilaaja), Loviisan kaupunki, Haminan kaupunki, Pyhtään kunta ja Virolahden kunta. Kutsun liitteenä on tiedote, esiselvitys sekä kuvahahmotelma Loviisan läntisestä eritasoliittymästä taideteoksineen.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa

Multimedia

Multimedia