Vt 6 Lappeenranta - Imatra: Heinäkuussa aloitettavat/käynnissä olevat työt

Valtatie 6:n parantamisessa otetaan ensimmäisiä osia liikenteelle heinäkuun aikana.

Selkäharjun tulevan eritasoliittymän (E1) kohdalla ohjataan Vt 6:n liikenne rampeille heinäkuun alkupuolella. Selkäharjun eritasoon etelästä liittyvällä väylällä (M1) suoritetaan louhintatöitä.

Vt 13:n linjauksella Portin eritasoliittymän (E131) alueella saadaan louhintatyöt päätökseen. Rännikorven alikulkusillan (S41) kehä betonoidaan sekä Portin risteyssillan (S40) alusrakenteita rakennetaan.

Montolan Vt 6:n pohjoispuolisen risteyssillan (S6A) paalutus- ja alusrakennetyöt käynnistetään.
Pilotin pohjoispuolisella risteyssillalla (S10A) tehdään viimeistelytöitä.

Lavolan eritasoliittymässä (E2) tehdään sillalle tulevan tien sekä eteläpuolisten ramppien ra-kennekerroksia ja päällystyksiä. Lavolan risteyssillalla (S8) tehdään sillan varustelutöitä. Lavo-lan eritasoliittymä otetaan liikenteelle heinäkuun lopulla.

Muukossa ja lentokentän kohdalla aloitetaan varsinaisen pohjavesisuojauksen rakentaminen putkitustöiden jatkuessa.

Pilotinkadulla jatkuu rakennekerrosten tekeminen. Ulkoilureitin alikulkutunneli asennetaan.

Viipurintien eritasoliittymän (E4) alueella jatkuu ramppien rakentaminen. Viipurintiellä asenne-taan telematiikan ja valaistuksen varusteita sekä aloitetaan kiveysten tekeminen.
Kaakkoiskaaren (S117) sekä Juvakan (S118) alikulkukäytävillä tehdään viimeistelytöitä.
Helkalan alikulkusillalla (S119) ja Viipurintien risteyssillalla (S103) tehdään alusrakennetöitä.
Viipurintien risteysillan kohdalla muuttuvat liikennejärjestelyt sillan telinetöiden takia.

Louhinnat Vt6:lla Tirilän kohdalla aloitetaan.

Mälkiän kanavasillan (S110B) liittopalkkien keskisauma hitsataan. Siltakannen muottityöt ovat käynnissä ja raudoitustyöt valmistuvat pääosin. Sillan maatuet korotetaan.
Itäisen kanavatien(K109) uuden linjauksen rakennekerroksia tehdään.

Partalan risteysillalla (S113B) louhitaan siltaperustuksien kohdalla, minkä jälkeen aloitetaan sil-lan telinetyöt. Muukonkankaan risteysillan (S116B) kansi valetaan muotti- ja raudoitustöiden valmistuttua. Muukon alikulkusillalla (S115B) tehdään muotti- ja raudoitustöitä.

Yllikkälän alikulkusillan (S50) ja Ilottulan alikulkusillan (S121) siltakansien paikalleen tunkkauk-set suoritetaan heinäkuun lopulla.

Ilottulan paikallistien uudelle linjaukselle ajetaan rakennekerroksia.

Meluvalleja rakennetaan koko hankealueella.


Työ liittyy Vt 6:n parantamiseen nelikaistaiseksi Lappeenrannan ja Imatran välillä. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös Vt 13:n linjausta noin 3,5 kilometrin matkalla. Tietä rakennuttaa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri. Hankkeen I-vaihetta välillä Kärki–Muukko urakoi Työyh-teenliittymä TYL VT6. I-vaihe valmistuu marraskuussa 2010.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa

Liitteet & linkit