Vt 6 Lappeenranta - Imatra: kesäkuussa aloitettavat/käynnissä olevat työt

Vt 6:n parantaminen jatkuu koko Kärki- Muukko- hankealueella.

Selkäharjun tuleva eritasoliittymän (E1) kohdalla jatkuu ramppien rakentaminen ja valmistaminen kiertoteiksi. Vt6:n liikenne ohjataan rampeille kesä-heinäkuun vaihteessa.

Vt 13:n linjauksella Portin eritasoliittymän (E131) alueella jatkuvat maanleikkaus-, pengerrys- ja louhintatyöt. Rännikorven alikulkusillan (S41) kehän muottityöt sekä Portin risteyssillan (S40) perustusten teko aloitetaan.

Montolan (S6B) ja Pilotin (S10B) eteläpuoliset risteyssillat otetaan liikenteelle kesäkuun puolessa välissä. Samassa yhteydessä poistuu Pilotinkadun kohdalla oleva kiertotie. Montolan pohjoispuolen sillan paalutustyöt alkavat.

Lavolan eritasoliittymässä (E2) erikoiskuljetusreitti muutetaan käyttämään pohjoispuolisia ramppeja. Lavolan risteyssillalla (S8) suoritetaan muottien purkutöitä ja tehdään pintarakenteita.

Pohjavesisuojaukset putkitukset jatkuvat lentokentän ja Muukon kohdalla.

Pilotinkadulla jatkuvat kuivatuksen rakentaminen sekä suoritetaan kaivutöitä alikulkutunnelin rakentamista varten.

Viipurintiellä otetaan käyttöön kiertotie nykyisen Helkalan alikulkusillan purkamisen ja uuden alikulkusillan rakentamisen mahdollistamiseksi. Kiertotie on välillä Myllymäenkatu- Ajurintie ja noudattaa reittiä Viipurintie- Eteläkatu-Hyrymäenkatu-Ajurinkatu-Viipurintie.
Helkalan alikulkusillan (S119) paalutus- ja alusrakennetyöt aloitetaan.
Viipurintiellä ohjataan liikenne länsipuolisille kaistoille itäpuolen kaistojen massanvaihtotöiden ajaksi.

Viipurintien risteyssillalla (S103) tehdään alusrakenteita ja kannen telinettä.

Viipurintien liikenne- ja katuvalojen asennustyöt alkavat.

Viipurintien eritasoliittymän (E4) louhinnat länsipuolisilla rampeilla jatkuvat.

Mälkiän kanavasillan (S110B) tunkkaustyöt valmistuvat ja sillan kannen muotitus- ja raudoitustyöt alkavat. Itäisen kanavatien uuden linjauksen putkituksia rakennetaan.

Partalan risteysillalla (S113) aloitetaan telinetyöt.
Muukossa aloitetaan Muukonkankaan risteysillan (S116B) kannen muottityö sekä Muukon alikulkusillan (S115B) paalutus- ja alusrakennetyöt.

Yllikkälän alikulkusillan (S50) ja Ilottulan alikulkusillan (S121) siltakansien raudoitustyöt ovat käynnissä ja kannet valetaan. Eristystyöt pyritään suorittamaan kuun lopulla.


Harapaisen teollisuusalueen kohdalla jatkuvat massanvaihto- ja maaleikkaustyöt.


Työ liittyy V t6:n parantamiseen nelikaistaiseksi Lappeenrannan ja Imatran välillä. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös Vt 13:n linjausta noin 3,5 kilometrin matkalla. Tietä rakennuttaa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri. Hankkeen I-vaihetta välillä Kärki–Muukko urakoi Työyhteenliittymä TYL VT6. I-vaihe valmistuu marraskuussa 2010.


Lisätietoja:

Tilaaja: Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri; projektipäällikkö Timo Kyntäjä, puh. 040 726 8088

Urakoitsija: Työyhteenliittymä TYL VT6; projekti-ins. Marja Mattinen, puh. 0400 588 765

Valvonta: Pöyry CM; projektipäällikkö Timo Hujanen, puh. 0400 565 345

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Liitteet & linkit