Vt 6 Lappeenranta- Imatra -hanke: Heinäkuussa aloitettavat/käynnissä olevat työt

Heinäkuussa Vt6 Kärki - Mattila – Muukko - alueella ovat työt kiivaimmillaan.

Hankkeen alkupäässä jatkuvat Vt 6:n pengerrystyöt Kärjenkylästä itään. Rinnakkaisen muuntamonkuljetusreitin rakentaminen aloitetaan Kärjen ja Yllikkälän muuntoaseman välille. Selkäharjun eritasoliittymän tienoolla tehdään Yllikkälän (S2), Selkäharjun (S3) ja Kopon (S39) risteyssiltojen pintarakenteita ja täyttöjä. Itäpuolella jatkuu maanleikkaustyöt nykyiseen Ylämaantien/ Vanha Helsingintien liittymään saakka. Marttilan risteyssillalla (S4) tehdään telinettä ja muottia. Vt 13:n uudella linjauksella tehdään Portin risteyssillan(S40), Bunkkerin (S42) ja Rännin (S43) pintarakennetöitä. Ruskialamminsuon alikulkukäytävällä (S51) nykyisen Mikkelin tien linjauksella tehdään alusrakennetöitä. Muutoin Vt 13:n linjauksella tehdään kevyenliikenteenväylien rakenteita sekä luiskien muotoiluja. Hankkeeseen liittyviä Ylämaantien (P3) osuuksia otetaan liikenteelle. Vt 6:lla jatkuvat rakennekerrosten tekeminen Montolan risteyssillan (S6) ja Korkea-Ahon risteyssillan (S9) välisellä alueella. Tiaisen alikulkukäytävä (S7A) otetaan liikenteelle. Korkea-Ahon risteyssillalla (S9A) tehdään täyttöjä. Lavolan eritasoliittymään liittyvän uuden Korkea-Ahontien linjauksella (P4) tehdään viimeistelytöitä ja se otetaan liikenteelle. Lentokentän kohdalla ja Muukon alueella jatkuvat pohjavedensuojausrakenteiden teko. Kesämäen ja Mattilan yhdistävän kevyenliikenteenväylän Vt 6:alittavalla Huuhkajan alikulkusillalla tehdään teline- ja muottitöitä. Vaalimaantien ja Poikkitien risteykseen tulevan kevyenliikenteen Poikkitien alikulkusillalla (S46) tehdään alusrakennetöitä. Nykyisellä nelikaistaisella osuudella jatkuvat Myllymäen alikulkukäytävän (S102) levitystyöt. Viipurintien ja Mälkiän eritasoliittyien välillä jatkuvat päällysrakenteiden, rakennekerroksien ja meluvallien rakentaminen sekä kuivatusrakennetyöt. Viipurintien risteyssillalla (S103) jatkuvat eristystyöt sekä viereisen vanhan sillan korjaustyöt. Tirilän risteyssillalla (S104) kansi valetaan ja teline ja muotti puretaan. Pikkalan eteläpuolisella risteyssillalla (S106) tehdään alusrakennetöitä. Mälkiän risteyssillalla jatkuu kannen pintarakenteiden uusiminen. Mälkiän kanavasillan (S110A) välituet 5 ja 6 valetaan. Sillan liittopalkkien kasaus jatkuu ja ensimmäinen siirto pyritään tekemään kuun lopulla. Itäinen kanavatie otetaan liikenteelle. Kanavasillan itäpäässä tehdään Vt 6:n osalta liikennejärjestelyjä sekä pengerryksiä uusien kaistojen osalta. Mälkiän kanavan sillan (S110) ja Muukon välillä tehdään päällystyksiä ja nykyisen Vt 6:n rakenteita parannetaan. Laihian risteyssillalla (S112) tehdään telineitä sekä eteläisen sillan osalta muottia ja raudoituksia. Partalan risteyssilta (S113A) asfaltoidaan. Muukon eritasoliittymään liittyvän Partalan uudella tielinjauksella alue tehdään maanleikkauksia. Muukon risteyssillalla (S114) puretaan teline ja muotti. Muukon alueella tehdään maanleikkauksia, rakennekerros- sekä pengerrystöitä. Koko hankealueella tehdään vanhojen siltojen korjauksia, meluvalleja sekä telematiikan ja valaistuksen asennustöitä. Työ liittyy Vt 6:n parantamiseen nelikaistaiseksi Lappeenrannan ja Imatran välillä. Hankkeen yhteydessä rakennetaan myös Vt 13:n linjausta noin 3,5 kilometrin matkalla. Tietä rakennuttaa Tiehallinnon Kaakkois-Suomen tiepiiri. Hankkeen I-vaihetta välillä Kärki–Muukko urakoi Työyhteenliittymä TYL VT6. I-vaihe valmistuu marraskuussa 2010.

Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.