Yleisötilaisuus Myrskylässä tiestön hoidosta 5.2.2008 klo 17-19

Yleisten teiden hoidosta keskustellaan 5.2.2008 kello 17-19 Myrskylässä työväentalon KINOSSA, osoitteessa Kylänpäätie 3. Tienkäyttäjille tarkoitetun tilaisuuden järjestävät Tiehallinto, Myrskylän kunta sekä alueen tiestön hoidon urakoitsija Destia.

Tiehallinnon Uudenmaan tiepiiristä kunnossapitopäällikkö Tapani Angervuori esittelee
talvihoitoluokituksen toimintalinjat sekä kunnossapitosuunnitelman mahdolliset vaikutukset tulevaisuudessa tiestön hoitoon. Tiepiirin asiakkuussuunnittelija Suvi Vainio käy läpi Tiehallinnon internetsivuja sekä opastaa palautteen annossa.

Destian projektivastaava Tapani Pöllänen on paikalla kertomassa urakoitsijan Itä-Uudenmaan urakka-alueella talvihoitoon käyttämistä henkilöstö- sekä kalustoresursseista.

Tiehallinnon tiemestari Aki Tarkkanen on paikalla tiestön hoidon alueellisena asiantuntijana.


Lopuksi keskustelua

Tervetuloa

Tiehallinto, Uudenmaan tiepiiri
Myrskylän kunta
Destia


Yrityksestä

Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva tulosohjattu virasto, joka vastaa maanteiden pidosta. Tiehallinnon tehtävänä on hallinnoida, ylläpitää ja kehittää maanteitä ja niiden liikenneoloja sekä tieliikenteen palveluja osana liikennejärjestelmää. Tiehallinto tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin, ja toimii näin osaltaan mahdollisen toimivan yhteiskunnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Tilaa