Lemminkäinen valitsee Tiedon kumppanikseen IT-infrastruktuuripalveluissa

TIETO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.6.2014 KLO 9.00

Tieto ja suomalainen infrarakentamisen ja talonrakentamisen asiantuntija Lemminkäinen ovat sopineet uudesta kumppanuudesta. Sen myötä Lemminkäinen ulkoistaa Suomessa IT-infrastruktuuri- ja loppukäyttäjäpalvelunsa Tiedolle. Sopimus sisältää option palvelun laajentamisesta Lemminkäisen muihin toimintamaihin. IT palvelujen ulkoistaminen on osa Lemminkäisen liiketoiminnan kasvu- ja muutosstrategiaa. Sopimuksen myötä viisi henkilöä siirtyy Tiedon palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

”Tämä on linjassa käynnissä olevien kehityshankkeidemme kanssa. Rakennusteollisuuden yrityksenä meillä ei ole resursseja tai kykyjä laajentaa omaa IT-osaamistamme. Ulkoistamalla kokonaisuuden Tiedolle pystymme vastaamaan paremmin nykyisiin liiketoimintatarpeisiin”, sanoo Lemminkäisen tietohallintojohtaja Tapio Vähämäki.

Yhteistyö Tiedon kanssa takaa Lemminkäiselle turvallisen ja saumattoman siirtymisen teolliseen palvelutuotantoon. Tiedon Cloud Server -pilvipalvelu tuottaa standardoidut infrastruktuuripalvelut. Loppukäyttäjäpalveluihin sisältyvät työasemapalvelut sekä asiakaspalvelu ja tekninen tuki.

”Palvelukokonaisuus tarjoaa meille kaipaamaamme joustavuutta, sillä meidän ei tarvitse enää investoida omaan infrastruktuuriimme. Mahdollisuus sopeuttaa kapasiteettia kulloisiinkin tarpeisiin on hieno uusi konsepti”, Vähämäki jatkaa.

”Olemme iloisia päästessämme aloittamaan yhteistyön Lemminkäisen kanssa ja voidessamme tarjota palveluita sen strategian tueksi. Sopimus tarjoaa myös Tiedolle hyvän pohjan kasvulle sekä mahdollisuuden syventää rakennusalan tuntemustamme”, toteaa Tiedon asiakkuusjohtaja Sakari Jokinen.

”Rakennusteollisuus kuten myös kiinteistöjen elinkaaripalveluita tarjoava teollisuus ovat yksi tärkeä painopistealue Tiedon teollisuusliiketoiminnan uudistetussa strategiassa. Olen erittäin iloinen, että voimme tarjota Lemminkäiselle heidän tavoitteitaan palvelevan kokonaisuuden. Tämä sopimus tuo pohjaa kasvumme jatkumiselle sekä osaamisemme edelleen laajenemiselle tällä painopistealueella”, lisää Tiedon valmistavan teollisuuden liiketoiminnoista vastaava Jaakko Tapanainen.

Lisätietoja:

Sakari Jokinen, Customer Manager, 040 7642 175, sakari.jokinen[at]tieto.com

Tapio Vähämäki, Tietohallintojohtaja, 040 759 3213, tapio.vahamaki[at]lemminkainen.com

Jaakko Tapanainen, Vice President, 040 543 6367, jaakko.tapanainen[at]tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Lemminkäinen:

Rakennamme yhdessä asiakkaidemme kanssa toimivia, turvallisia ja terveellisiä olosuhteita asumiseen, työntekoon ja liikkumiseen. Markkina-alueemme on Pohjois-Eurooppa, ja palveluksessamme on noin 5 700 ammattilaista. Vuonna 2013 liikevaihtomme oli noin 2,0 miljardia euroa. Lemminkäinen Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.lemminkainen.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa