Pohjoismaiset yritykset eivät koordinoi IT-palveluitaan kokonaisvaltaisesti

Vaikka yritykset ja organisaatiot käyttävät yhä kasvavaa määrää IT-toimittajia, suurimmalta osalta puuttuu palveluiden integrointiin ja hallintaan tarkoitettu menetelmä, niin kutsuttu Service Integration and Management -malli (SIAM).  Lähes joka neljännellä organisaatiolla ei ole minkäänlaista koordinoivaa järjestelmää. Tämä näkyy tuoreesta selvityksestä, jonka tutkimusyhtiö IDC toteutti ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon toimeksiannosta.

Pohjoismaisten organisaatioiden IT-ulkoistusympäristö on muuttunut dramaattisesti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Nykyään suuri osa käyttää isoa joukkoa palveluntoimittajia eri tarkoituksiin, mikä kasvattaa riskiä yhteensopivuusongelmien, tehottomuuden ja turhien kustannusten syntymiseen. SIAM pyrkii helpottamaan yritysten eri toimittajilta hankkimien IT-palvelujen organisointia ja yhteensovittamista, niin että kaikki järjestelmät ja palvelut ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden ja tarpeiden kanssa.

IDC toteutti Tiedon toimeksiannosta selvityksen, jossa tutkittiin, missä määrin eri organisaatiot ovat yhteensovittaneet ja integroineet hankkimiaan palveluita. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 300 johtotason päättäjää Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tuloksista käy ilmi, että lähes puolet päättäjistä ei tiedä, onko heidän yrityksessään käytössä jokin IT-palvelujen integrointi- ja hallintamalli. Vain 7 prosenttia ilmoitti varmasti tietävänsä, että heillä on käytössä SIAM-malli. 23 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole minkäänlaista mallia IT-palvelujen integrointia ja hallintaa varten.

- Pohjoismaat ovat IT-asioissa yleensä kärjessä, mutta kun kyse on eri toimittajien järjestelmien koordinoinnista, olemme jäljessä. Tulevaisuudessa ulkoistuksilla tähdätään tuottavuuden ja innovaatiokyvyn lisäämiseen hyödyntämällä sekä sisäisten että ulkoisten toimittajien muodostamaa ekosysteemiä. Tästä seuraa suuri tarve integroida ja hallita palveluita. Muutoin päädytään helposti tilanteeseen, jossa hallitsematon määrä järjestelmiä johtaa päinvastaiseen tulokseen: yrityksen innovaatiokyky heikkenee ja kaiken lisäksi aiheutuu turhia kustannuksia, sanoo johtaja Patrik Ekström, Tiedon teknologia- ja modernisointipalveluista.

Tutkimuksesta selviää myös, että yli kolmasosa (37 prosenttia) suurista yrityksistä ja organisaatioista käyttää useampaa kuin kymmentä IT-palveluntuottajaa, kun vastaava luku keskikokoisissa yrityksissä on 15 prosenttia. Neljä kymmenestä suuresta ja keskisuuresta yrityksestä uskoo, että toimittajien määrä pysyy jatkossa nykyisellä tasolla, ja joka viides suuryritys arvioi, että toimittajien määrä tulee kasvamaan entisestään.

Samaan aikaan vain 4 prosentilla organisaatioista on korkea kypsyysaste SIAM-käyttäjinä, ja kypsyys vaihtelee huomattavasti toimialasta toiseen. Tietotekniikka- ja teletoimiala ovat kärjessä, ja pankki- ja rahoitusala tulevat heti perässä. Julkinen sektori ja valmistava teollisuus ovat kaikkein vähiten kypsiä SIAM-käyttäjiä.

Ensisijaiset syyt ottaa käyttöön SIAM tai vastaava malli ovat päättäjien mukaan kustannusten pienentäminen (36 %), suorituskyvyn tai palvelun laadun parantaminen (32 %) ja sisäisten resurssien vapauttaminen (30 %).

- Yhä useammat päättäjät ovat tietoisia IT-palvelujen integrointi- ja hallintamallien tuomista eduista, mutta monet keskittyvät edelleen pääasiassa kustannussäästöihin. Vaikka säästöt ovat hallintamallien käyttöönoton tärkeä tulos, yritysten pitäisi enemmän keskittyä siihen, miten IT-palvelujen hallintamallia kehittämällä voi parantaa sitä, miten IT-organisaatio tukee yrityksen liiketoiminnan kehityshankkeita, toteaa Patrik Ekström.

Lisätietoja:

Patrik Ekström, Johtaja, Tiedon teknologia- ja modernisointipalvelut
puh:+358 400 474 443, sähköposti: patrik.ekstrom[at]tieto.com

Liiteaineisto:

Lataa raportti Tiedon sivuilta (englannin kielellä):  http://pages.tieto.com/SIAM-Maturity.html 

Tutkimuksesta
Tutkimuksen toteutti Tiedon toimeksiannosta analyysiyhtiö IDC.  Kohderyhmänä oli 300 johtotason päättäjää ja vaikuttajaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa (100 henkilöä kustakin maasta) julkisella ja yksityisellä sektorilla. Kysymykset koskivat kahta aluetta: Service Integration and Management (SIAM) sekä Vendor and Sourcing Management. Vastausten perusteella IDC arvioi organisaatioiden kypsyysastetta näillä kahdella alueella.

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.com

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa