Ruotsin Kamarikollegio valitsi Tiedon digitalisoimaan julkisen sektorin palveluita

Tieto on solminut uuden kehyssopimuksen Ruotsin valtiollisen hallintoviranomaisen Kamarikollegion kanssa tiedonhallinnan ja e-hallinnon ratkaisuista julkisella sektorilla. Sopimuksen piiriin kuuluu seitsemän palveluntarjoajaa ja sen vuosittainen yhteisarvo on noin 43 miljoonaa euroa seuraavien neljän vuoden ajan.

Marraskuussa 2015 voimaan astuva sopimus on osa Ruotsin valtion panostuksia yhteiskunnan digitalisoimiseksi. Kehyssopimuksen myötä kuntien, maakäräjien ja valtiollisten viranomaisten on helpompi tehdä tähän liittyviä palvelu- ja ohjelmistohankintoja.

Sähköinen arkistointi sekä asiakirjojen ja asioiden käsittelyn hallinta ovat sopimuksessa keskeisiä. Näillä palveluilla tuetaan julkisen sektorin henkilöstön päivittäisiä työtehtäviä ja uusien kansalaispalveluiden luomista. Kaikkiaan kehyssopimus kattaa pilvipalveluita, ohjelmistoja ja muita ratkaisuja, joiden avulla julkisen sektorin digitalisoitumista voidaan edistää.

Tieto on tehnyt yhteistyötä Kamarikollegion kanssa yli 10 vuotta ja toimittanut palveluja, jotka ovat helpottaneet julkisen sektorin jatkuvaluonteista yhteydenpitoa kansalaisten ja yritysten kanssa. Esimerkiksi kunnan tai valtion viranomaisen asian käsittelyn seurantamahdollisuuksia on parannettu.

- Jatkamme nyt aiemmin aloittamaamme hyvää yhteistyötä. Olemme iloisia, että julkinen sektori pitää tärkeänä palveluiden ja tuotteiden sujuvia hankintoja digitalisoitumista vauhdittaakseen. Samalla luodaan uusia mahdollisuuksia tarjota kansalaisille tehokkaampia palveluita, sanoo Mats Brandt, Tiedon julkisen sektorin johtaja Ruotsissa.

Kesällä 2015 tapahtuneen Software Innovation -yrityskaupan ansiosta Tieto voi tarjota entistäkin kattavammin markkinoiden johtavia palveluita ja tuotteita kunnille, maakäräjille ja viranomaisille. Vahva esimerkki uudesta tarjoamasta on Public 360°, joka on julkiselle sektorille räätälöity ja standardoitu ratkaisu asiakirjojen ja asioiden käsittelyn hallintaan.

Lisätietoja antavat:

Mats Brandt, julkisen sektorin johtaja, Tieto Sverige
puh: +46 70 530 33 25, sähköposti: mats.brandt[at]tieto.com

Madeleine Rittner Chami, valtiollisten viranomaisten palvelujen johtaja, Tieto Sverige
puh: +46 70-356 22 03, sähköposti: madeleine.rittner.chami[at]tieto.com

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

www.kammarkollegiet.se

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa