Tiedon Lifecare-järjestelmä etenee: Taivalkoski ottanut käyttöön terveydenhuollossa ja 2016 käyttö Suomessa laajenee – potilasdata pysyy kotimaassa

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Taivalkosken kunta aloitti joulukuussa Tiedon Lifecare-järjestelmän käytön terveydenhuollossaan. Lifecare on Tiedon seuraavan sukupolven sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuus, jonka etenemisessä Taivalkosken käyttöönotto on tärkeä virstanpylväs. Vuoden 2016 aikana merkittävä osa Tiedon julkisen terveydenhuollon asiakkaista Suomessa siirtyy Lifecaren piiriin. Tieto säilyttää suomalaisten potilaiden dataa vain Suomessa.

”Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi Tiedon painopisteistä. Haluamme olla mukana edistämässä alan digitalisoitumista niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Digitalisaation myötä kansalaisten odotukset palveluita kohtaan ovat kasvaneet ja tietojärjestelmien tulee vastata käyttäjien odotuksia ja tarpeita. Erityistä huomiota tulee kiinnittää potilas- ja tietoturvaan. Tieto käsittelee suomalaisten potilaiden dataa ainoastaan Suomessa”, painottaa Tiedon toimitusjohtaja Kimmo Alkio.

”Haluamme olla kehityksen kärkipäässä, kun uusimpia tietoteknisiä menetelmiä ja sovelluksia otetaan toimialalla käyttöön. Lifecare-ratkaisun roolipohjaisuus tukee työnkulkuja ja vähentää turhia työvaiheita. Täten työntekijöillemme jää enemmän aikaa hoitotyöhön, ja myös potilasturvallisuus paranee. Olemmekin iloisia, että pääsemme vahvistamaan hyötyjä arjessa. On toki myös hienoa kantaa pioneerin viittaa”, toteaa Hannu Honkanen, johtava lääkäri, Taivalkosken kunta. 

”Lifecare-järjestelmän käyttöönotto Taivalkoskella on kokonaisvaltaisuudessaan merkittävä askel - siellä toimivat uudessa järjestelmässämme nyt kaikki perusterveydenhuollon keskeiset prosessit ja huomioitavana on kymmeniä eri työprofiileja. Järjestelmän käyttäjän rooliin mukautuva graafinen käyttöliittymä on iso tuki hoitotyössä ja päätöksenteossa. Kehitystyömme perusta on modulaarisuus, joka mahdollistaa monimuotoiset sovellukset osana keskeisiä työnkulkuja. Sertifioidut avoimet rajapinnat tukevat ekosysteemiajattelua ja erityyppisten kolmansien osapuolten sovellusten ja palveluiden integrointia”, kertoo Hannu Puuronen, toimialajohtaja, Tieto.

”Ratkaisumme on myös riippumaton organisaatioiden rakenteista nyt ja tulevaisuudessa, minkä ansiosta se mukautuu joustavasti esimerkiksi tuleviin sote-mallin toteutuksiin. Luonnollisesti järjestelmämme tukee toimialan kansallisia tarpeita, esimerkiksi Potilastiedon arkistoa, ja vastaamme sen avulla myös kasvavaan tarpeeseen tuottaa kansalaiskeskeisiä palveluita”, Puuronen jatkaa.

Lifecare-potilastietojärjestelmän kehitystyö tehdään pääosin Tiedon Suomen yksikössä. Mukana on useita hoitoalan ammattilaisia, jotka työskentelevät saumattomasti osana Tiedon tiimejä.

Lifecare on Tiedon seuraavan sukupolven tietojärjestelmäkokonaisuus, joka vastaa laajasti sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja ohjaustarpeisiin. Lifecaren kokonaisvaltainen käyttö käynnistyy Suomen julkisen terveydenhuollon asiakaskunnasta, ja laajenee Suomessa myös suun terveydenhuoltoon vuoden 2016 aikana. Muihin Pohjoismaihin järjestelmän laaja käyttö etenee lähivuosien aikana. Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa on jo menestyksekkäästi käytössä useita yksittäisiä Lifecare-ratkaisuja.

Kuvaliitteet:
Havainnekuvia Lifecare-järjestelmän käyttäjänäkymistä
Modulaarinen Lifecare, havainnollistava kaavio 

Lisätietoja:

Tieto
Hannu Puuronen, toimialajohtaja, Tieto Healthcare & Welfare, puh. 0400 291 801, hannu.puuronen[a]tieto.com

Taivalkosken kunta
Hannu Honkanen, johtava lääkäri, puh. 040 860 9002, hannu.honkanen[a]taivalkoski.fi

TIETO OYJ

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqissa Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia