Tieto digitalisoi Malmön kaupungin hoito- ja hoivapalvelut

Malmön kaupunki on ottanut käyttöönsä Tiedon toimittaman uuden digitaalisen Lifecare-toiminnanohjausjärjestelmän kaupungin hoito- ja hoivayksiköihin. Järjestelmä auttaa parantamaan asukkaiden saamaa hoitoa ja vähentämään henkilöstön hallinnollisten toimien taakkaa. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa tulevaisuudessa tiedon vaihdon eri hoito- ja hoivayksiköiden välillä.

– Digitaaliset prosessit helpottavat yli 8 000 työntekijämme rutiineja merkittävästi ja auttavat meitä tarjoamaan parempaa palvelua kaupungin asukkaille, sanoo Björn Sassler, järjestelmän käyttöönotosta vastannut Malmön kaupungin projektipäällikkö.

Uuden Lifecare-toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on toteutettu viimeisen 15 kuukauden aikana, mikä on ensimmäinen vaihe kaikkiaan viisivuotisesta sopimuksesta, jonka arvo on noin 18 miljoonaa kruunua (n. 2 miljoonaa euroa). Järjestelmä kattaa koko ketjun dokumentaation käsittelystä ja työaikasuunnittelusta asukashallintaan, toimenpideraportointiin ja arkistointiin.  Sitä voidaan käyttää tulevaisuudessa myös kunnan hoito- ja hoivapalvelujen kaikkien käyttäjien yhteisenä portaalina.

– Olemme saneet aikaiseksi paljon lyhyessä ajassa. Näin laajat projektit kestävät yleensä vähintään kaksi vuotta, mutta järjestelmämme on jo käytössä.  Ripeän aikataulun ovat mahdollistaneet erittäin vahva työpanos ja tehokas yhteistyö Tiedon kanssa, kertoo Bertil Sjöström, Malmön kaupungin hyvinvointipalvelujen osastolta.

Hoito- ja hoivapalvelut muodostavat lähes kolmasosan Malmön kaupungin toiminnasta ja ne ovat kaupungille keskeinen kehitysalue. Sopimus Tiedon kanssa antaa kaupungille mahdollisuuden tehdä useampia hankintoja vuoteen 2018 ulottuvalla, viiden vuoden jatko-option sisältävällä, sopimuskaudella. Tällaisiin hankintoihin lukeutuvat esimerkiksi erilaiset mobiiliratkaisut ja kansalaispalvelut, joiden avulla asukkaat voivat hyödyntää enemmän itsepalvelua kaupungin verkkosivujen kautta.

Uusi alusta avaa Malmön kaupungille uusia mahdollisuuksia kehittää palveluita. Järjestelmä on verkkopohjainen ja sisältää sovelluksia, joiden avulla kotipalvelun henkilöstö voi hoitaa dokumentaation mobiilisti, suoraan asiakkaiden luota. Tämä säästää aikaa ja tekee dokumentaatiosta varmempaa, sanoo Jahn Sundin, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB:n hoito- ja hoiva-alan liiketoimintavastaava.

Lisätietoja antavat:

Jahn Sundin, hoito- ja hoiva-alan liiketoimintavastaava, Tieto Sweden Healthcare & Welfare
puh: +46 70 611 70 04, sähköposti: jahn.sundin[at]tieto.com

Bertil Sjöström, yksikön johtaja, Malmön kaupunki
puh: +46 40 347 059, sähköposti: bertil.sjostrom[at]malmo.se

Björn Sassler, projektipäällikkö, Malmön kaupunki
puh: +46 70 368 96 80, sähköposti: bjorn.sassler[at]malmo.se

Malmö on Ruotsin kolmanneksi suurin kaupunki, joka on luonteeltaan globaali, kasvava ja nuori. Asukasmäärä on kasvanut tasaisesti viimeisten 30 vuoden aikana ja on tällä hetkellä noin 310 000. Puolet Malmön asukkaista on alle 35-vuotiaita ja Malmön asukkailla on juuret yli 170 maassa.

Malmö pyrkii kestävään toimintaan sekä talouden, yhteiskunnan että ympäristön osalta. Tavoitteena on saada kaupungin oma organisaatio toimimaan ilmastoneutraalisti vuoteen 2020 mennessä ja koko Malmö käyttämään pelkästään uusiutuvia energianlähteitä vuoteen 2030 mennessä. Malmön kaupungin organisaatioon kuuluu noin 21 000 työntekijää noin 400 eri ammatissa, joissa he ovat päivittäin tekemisissä Malmön asukkaiden, yritysten, yhdistysten ja vierailijoiden kanssa. Lue lisää osoitteesta www.malmo.se

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa