Tieto ja Hallinnon tietotekniikkakeskus purkavat Vitja-hankkeen yhteistyösopimuksensa

TIETO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 6.6.2014 KLO 10.30

Poliisin viranomaistietojärjestelmän uudistuksen (Vitja-hanke) yhteistyösopimus on päätetty purkaa järjestelmän toimittajan Tiedon sekä Poliisihallituksen ja Hallinnon tietotekniikkakeskuksen kesken käytyjen neuvotteluiden jälkeen toimitusaikatauluongelmien takia.

Vitja-hankkeesta on toteutettu jo kolmasosa. Yhteistyösopimuksen purkamisella ei ole vaikutusta poliisin operatiiviseen toimintaan tai kansalaisten turvallisuuteen, sillä hanke on erillinen tälläkin hetkellä käytössä olevasta aiemmasta järjestelmästä.

– Sopimuksen osittainen purkaminen on tehty hyvässä yhteistyössä toimittajan kanssa. Nyt tehty ratkaisu on paras mahdollinen tässä tilanteessa, kommentoi poliisitarkastaja Mika Pasanen.

– Olemme tyytyväisiä, että projektin uudelleenorganisointi on tapahtunut hyvässä hengessä. Nyt tehty päätös on paras myös Tiedolle. Asiantuntijamme jatkavat edelleen työskentelyä Vitja-hankkeen parissa. Toivomme heille nyt työrauhaa, jotta projekti saadaan onnistuneesti päätökseen, kommentoi johtaja Satu Kiiskinen Tiedolta.

Osapuolet ovat sopineet, että Tieto palauttaa kertakorvauksena poliisille 7,5 miljoonaa euroa, joka sisältää projektista laskutetut rahat sekä korvauksen sopimuksen purkamisesta. Lisäksi poliisi saa käyttöönsä kaiken tähän asti tehdyn kehitystyön ja dokumentaation. Tähän saakka tehdyt ratkaisut, muun muassa jo käyttöön otettu tuntomerkkijärjestelmä (RETU), jäävät poliisin käyttöön. Tiedon asiantuntijat jatkavat edelleen työskentelyä Vitja-projektissa sopimuksessa määritellyn ajan.

Uusi viranomaistietojärjestelmä Vitja oli tarkoitus ottaa käyttöön kuluvan vuoden alussa. Sen tavoitteena on tehostaa poliisin työtä integroimalla poliisin eri tietojärjestelmät yhteen.

Uutta järjestelmää käyttävät poliisin ohella myös Rajavartiolaitos, Tulli, Hätäkeskuslaitos ja Puolustusvoimat. Käyttäjiä on noin 16 000. Hankkeen kustannusarvio on 25 miljoonaa euroa ja sen tavoitteena on tuottaa poliisille 10–15 miljoonan toiminnalliset säästöt vuositasolla.

Lisätietoja:

Johtaja, konsultointi ja integrointipalvelut, Satu Kiiskinen, puh. +358 50 5063 757 satu.kiiskinen[at]tieto.com

Ulkoisen viestinnän päällikkö, Jessica Diktonius, puh. +358 40 70 991 76, jessica.diktonius[at]tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ OMX:ssä Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa