Tieto ja sähköverkkoyhtiöt panostavat toimintaprosessien digitalisoimiseen

Tieto ja kolme sähköverkkoyhtiötä automatisoivat verkko-omaisuuden hallintaa. Uusi ratkaisu parantaa sähkönjakeluverkon hallinnointia, kehittämistä ja toimitusvarmuutta sekä palvelee monipuolisesti verkon eri käyttäjäryhmiä.

Yhteiskunta on yhä riippuvaisempi sähkönjakelusta. Tämän vuoksi vuonna 2013 uusitussa sähkömarkkinalaissa määritettiin tavoitteet sähkönjakelun toimitusvarmuudelle. Niiden saavuttaminen edellyttää etenkin maaseudulla toimivilta sähköverkkoyhtiöiltä laajamittaisia sähköverkon uusimisinvestointeja seuraavan 15 vuoden aikana. Tieto, Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto ja Savon Voima Verkko kehittävät yhteistyössä digitaalista sähköverkon hallinnan järjestelmäkokonaisuutta, jonka avulla verkostotöiden suunnittelu ja toteutus hoidetaan tehokkaasti.

Uudessa verkonhallintajärjestelmässä huomioidaan erityisesti sähköverkkoon liittyvien hankkeiden ja töiden kokonaistilanteen seurannan merkitys sekä tilausketju ulkoiseen suunnittelu-, rakentaja- tai kunnossapito-osapuoleen. Myös tietojärjestelmissä olevaa dataa analysoidaan ja hyödynnetään uudella tavalla, jolloin huoltotyöt osataan kohdentaa kriittisiin kohteisiin. Ajasta ja paikasta riippumattomat sähköiset palvelut ja katkeamaton informaatioketju takaavat luotettavan tiedonsiirron ilman manuaalisesti toteuttavia vaiheita.

- Uuden sähkömarkkinalain tiukentuneet toimitusvarmuuskriteerit muuttavat sähköverkoston rakennetta enemmän kuin mikään muu asia tai tapahtuma kymmeniin vuosiin. Jotta pystyisimme viemään tehokkaasti läpi tämän todella suuren investointiohjelman, tarvitsemme toimivat ja tehokkaat tietojärjestelmät niin suunnittelun kuin rakentamisenkin tueksi. Olemme tehneet jo vuosia yhteistyötä tietojärjestelmien kehittämisessä Tiedon kanssa ja niinpä uuden tietojärjestelmäkokonaisuuden toimittajaksi valikoitui luontevasti myös Tieto. Olemme erityisesti tyytyväisiä tapaan, jolla järjestelmää rakennetaan, sillä voimme vaikuttaa jokaisessa rakentamisen vaiheessa työn lopputulokseen, kertoo Savon Voima Verkon toimitusjohtaja Matti Ryhänen.

- Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimukset ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset edellyttävät sähkönjakeluyhtiöiltä monipuolisia digitaalisia palveluja, reaaliaikaista tiedonsaantia ja entistä dynaamisempia joustavia prosesseja. Myös verkkoyhtiöiden nykyiset tietotekniikkaratkaisut on integroitava uusiin vaatimuksiin. Pitkäaikaiset kumppanimme Järvi-Suomen Energia, PKS Sähkönsiirto ja Savon Voima Verkko ovat edelläkävijöitä ja olemme iloisia voidessamme jatkaa digitaalisten palvelujen kehitystä yhteistyössä heidän kanssaan, toteaa Timo Karpola, Tiedon Suomen ja Baltian Energia-liiketoiminnan johtaja. 

Pohjoismaisille sähkönjakeluyhtiöille suunniteltu palvelukokonaisuus sisältää myös erilliset sähköiset maastossa käytettävät mobiililaitteet, joiden avulla tiedot tallentuvat niiden syntyhetkellä. Myös sähköverkkoyhtiön kumppanit ja asiakkaat voivat ilmoittaa havaintojaan, esimerkiksi tietoja poikkeustilanteesta, verkkoyhtiöille ja asiakkailta saatuja tietoja hyödynnetään verkonhallinnassa aiempaa enemmän.

Kehitteillä oleva ratkaisu täydentää Tiedon nykyisiä pohjoismaisille sähkönjakeluyhtiöille suunnittelemia yleissuunnittelun, verkon tehtävienhallinnan, tilannekuvan ja maastosovellusten järjestelmiä. Myös palveluna tarjottavat skaalautuvat Energia-toimialapilviratkaisut täyttävät tiukat tietoturvavaatimukset hyödyntämällä Tiedon pohjoismaisissa datakeskuksissa sijaitsevaa yksityistä pilvialustaa.

Lisätietoa:

Timo Karpola, energiatoimialan johtaja, Tieto
puh: +358 40 5077 196, sähköposti: timo.karpola[a]tieto.com

Matti Ryhänen, toimitusjohtaja, Savon Voima Verkko Oy
puh: +358 44 723 7450, sähköposti: matti.ryhanen[at]savonvoima.fi

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Järvi-Suomen Energia Oy on Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluva jakeluverkkoyhtiö, jonka ammattilaiset huolehtivat lähes 28 000 kilometrin mittaisen sähköverkoston rakennuttamisesta, käytöstä ja kunnossapidosta sekä verkkotoimintaan liittyvästä asiakaspalvelusta yli 100 000 asiakkaalle. Liikevaihto on 76 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä 26. www.jseoy.fi

PKS Sähkönsiirto Oy (PKSS) rakennuttaa, ylläpitää ja kehittää toimitusvarmoja sähkönsiirtoyhteyksiä toimialueen asiakkaille ja sähköntuottajille yhteistyössä verkostopalvelutuottajien kanssa. Hyvä valmius häiriöiden korjaukseen on olennainen osa palvelua. PKSS palvelee 88 400 asiakasta ja ylläpidettävän jakeluverkoston kokonaispituus on 22 000 kilometriä.  Yhtiö ostaa kaikki sähköverkon kunnossapito- ja rakentamistyöt palveluntarjoajilta. Liikevaihto vuonna 2014 oli 49 miljoonaa euroa ja investointeja toteutettiin 28 miljoonalla eurolla. Sähkönsiirtomäärä vuonna 2014 oli 1102 GWh. Henkilökuntaa on 41 henkeä. PKS Sähkönsiirto Oy kuuluu PKS-konserniin.www.pks.fi

Savon Voima -konserniin kuuluvat emoyhtiön ohella sähkön siirtopalveluja tuottava Savon Voima Verkko Oy ja energia-alan sijoituspalveluja tarjoava Savon Voima Salkunhallinta Oy. Yhtiön liiketoimintaa ovat sähkön ja lämmön tuotanto, myynti ja jakelu sekä energia-alan asiantuntijapalvelut. Savon Voima Oyj:n omistaa Savon Energiaholding Oy, jonka omistajia ovat 21 Savon Voiman sähköverkon alueella sijaitsevaa kuntaa. Noin 188 miljoonan euron liikevaihdollaan (2014) yhtiö lukeutuu Suomen suurimpiin energiapalvelujen myyjiin. Savon Voimassa työskentelee noin 180 alan ammattilaista ja oman henkilöstömme lisäksi työllistämme vuosittain yli 300 henkilötyövuotta kumppaneidemme kautta. Savon Voima –konserni on alueellisesti vakaa investoija ja infran kehittäjä. Vuonna 2014 konsernin käyttöomaisuuteen investoinnit olivat yli 53 miljoonaa euroa. www.savonvoima.fi

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa