Tieto lanseeraa uuden sukupolven arkistointipalvelun – vastaa lisääntyvän datan ja uuden tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin

Maailma muuttuu yhä datakeskeisemmäksi. Seurauksena tallennetun tiedon määrä kasvaa merkittävästi. Vastatakseen lisääntyvään tarpeeseen tallentaa, hakea ja hävittää dataa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, Tieto tuo markkinoille pohjoismaalaisille asiakkailleen suunnatun uuden pilvipohjaisen arkistointiratkaisun (Archiving as a Service, AaaS).

Tarve tallentaa ja hakea digitaalisia materiaaleja kasvaa räjähdysmäisesti yritysten siirtyessä paperiin sidotuista prosesseista automatisoituihin digitaalisiin prosesseihin. Lisäksi henkilöstö ja asiakkaat käyttävät yhä useammin arkistoituja dokumentteja digitaalisen asiakaspalvelun yhteydessä, joten arkistointijärjestelmien käyttö laajenee jatkuvasti ja muuttuu entistä interaktiivisemmaksi.

Samalla tiedon runsaus voi hidastaa perinteisiä järjestelmiä, lisätä kustannuksia ja aiheuttaa tehottomuutta. Kansainvälisen sisällönhallinnan ammattilaisten yhteisön AIIM:n (Association for Information and Image Management) tutkimuksen mukaan 70 prosenttia yritysten arkistoiduista tiedoista on "jätettä", jolla ei ole liiketoiminnallista arvoa. Informaatiotulvan ehkäisemiseksi tarvitaan tiedonhallinnan sääntöjä, datan säilyttämistä koskevia toimintaohjeita ja tehokasta arkistointia.

Tiedon uusi palveluna tarjottava arkistointi on aito pilvipohjainen ratkaisu kaiken pysyvän liiketoimintatiedon tallentamiseen, tarkasteluun, jakamiseen ja hallintaan tehokkaasti, turvallisesti ja vaatimusten mukaisesti. Keskitetysti hallittu, monipuolinen palveluratkaisu vastaa yritysten kaikkiin arkistointitarpeisiin ja helpottaa merkityksellisen tiedon löytämistä ja analysointia sekä sen käyttämistä liiketoiminnallisen arvon luomiseen. Lisäksi ratkaisu seuloo joukosta tarpeettoman tiedon.

– Digitalisoitumisella on merkittävä vaikutus arkistointiin. Yritysten on otettava käyttöön yritysarkisto, jonka avulla voidaan kerätä suuria määriä erityyppistä tietoa useista eri lähteistä ja jota voidaan käyttää mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä millä tahansa laitteella. Lisäksi on otettava huomioon tiedon analysointiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät tarpeet, sanoo Tiedon arkistointiratkaisuista vastaava johtaja Heikki Vepsäläinen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja uudet yksityisyyden suojaa koskevat vaatimukset astuvat voimaan vuonna 2018, joten yritykset ovat entistäkin halukkaampia etsimään uusia arkistointiratkaisuja liiketoimintaansa kehittääkseen.  Ero tavanomaisiin arkistoihin on, että uusien palveluiden avulla yritykset voivat käsitellä yksittäisten asiakkaiden tai henkilöiden tietoja tehokkaammin ja säädösten mukaisella tavalla.

– Tulevaisuudessa arkistointipalvelut muuttuvat yhä älykkäämmiksi. Ne tarjoavat täysin uudenlaisia toimintatapoja ja parantavat asiakaskokemusta.  Tuotetun tiedon määrä jatkaa kasvuaan – ja sen turvalliselle käsittelylle on aina kysyntää. Haasteena on hoitaa homma niin, ettei se ainoastaan aiheuta kustannuksia vaan myös lisää liiketoiminnan arvoa, Vepsäläinen toteaa.

Tiedon uusi arkistointipalvelu on kaikkien toimialojen asiakkaiden saatavilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 

Lisätietoja: 

Heikki Vepsäläinen, Lead Solution Manager Archiving, Tieto
puh: +358 40 506 3307, sähköposti: heikki.vepsalainen[at]tieto.com

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvät pyynnöt:
Markus Melin, tietoturvapalveluiden startupin vetäjä, Tieto
puh: +358 400 94 1121, sähköposti: markus.melin[at]tieto.com

Tiedon tavoitteena on hyödyntää dataan perustuvaa maailmaa koskevia merkittäviä mahdollisuuksia ja muuntaa ne elinikäiseksi arvoksi ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Pyrimme olemaan asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto liiketoiminnan uudistamisessa ja yhdistämään ohjelmisto- ja palveluvalmiutemme yhteistyössä toteutettavaan innovointiin ja ekosysteemeihin tähtääviin vahvoihin tavoitteisiimme. www.tieto.com.

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia