Tieto mukana Gartnerin SAP-sovelluspalvelujen Magic Quadrant -raportissa

Tieto ilmoitti tänään, että Gartner, Inc. on sijoittanut yrityksen Niche Player -neljännekseen Gartner Magic Quadrant for SAP Application Services, EMEA -raportissa. Tieto uskoo sijoittumisen perustuvan yrityksen keskittymiseen pohjoismaisille markkinoille, toimialakohtaisiin erityisratkaisuihin sekä palvelujen toimituksen jatkuvuuteen ja sitoutumiseen.

”Keskittyessämme pohjoismaisiin markkinoihin, meille on kunnia olla mukana Gartnerin Magic Quadrant for SAP Application Services, EMEA – raportissa. Uskomme, että laaja SAP-palveluvalikoimamme projektipalveluista, sovellus-, alusta- ja infrapalveluihin yhdessä toimialatuntemuksemme sekä maantieteellisesti kattavan toimituskykymme kanssa, tekevät meistä johtavan SAP-palveluiden toimittajan Pohjoismaissa”, sanoo Abhijit Deokule, Tiedon sovelluspalvelujen johtaja.

Gartner arvioi tässä raportissa 19 palveluntarjoajan kykyjä toimittaa SAP-sovellusten toteutus- ja hallintapalveluja Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan markkina-alueella (EMEA). Arviot perustuvat vision kokonaisvaltaisuuteen ja sen toteutuskykyyn.

“Olemme erityisen iloisia siitä, miten asiakkaamme suhtautuvat meihin. Olemme ylpeitä laadukkaasta toimialaosaamisestamme ja toimialaratkaisuistamme, teknisestä asiantuntemuksestamme uusissa teknologioissa, ja innovaatioistamme esimerkiksi SAP S/4HANA-alueella. Palvelujen toimituksen jatkuvuuden ja sitoutumisen osalta asiakkaamme voivat luottaa meihin palvelujen integroinnin toteuttamisessa, sekä asiantuntijoidemme osaamisen hallinnassa,” Tiedon Abhijit Deokule jatkaa.

Tieto jatkaa panostustaan sovellusinnovaatioihin ja kattavien SAP-palvelujen tarjontaan: täysin uusiin käyttöönottoihin, kehitysprojekteihin, sovellusten elinkaarihallintaan ja pilvipalveluihin. Tieto on ensimmäinen pohjoismainen yritys, joka esittelee uuden Tieto Core for SAP S/4HANA as a Service -palvelun, jonka avulla liiketoimintamuutosta voidaan edistää nopeammin ja helpommin.

Lataa Gartner-raportti kokonaisuudessaan täältä.
(tekijät: Gilbert van der Heiden, Neil Barton, Fabio Di Capua, 31. tammikuuta 2017)

Gartnerin lausunto:
“Niche Player -kategorian yritykset keskittyvät tiettyyn markkinasegmenttiin, kuten tiettyyn toimialaan, tietynkokoisiin asiakkaisiin, tiettyyn funktionaaliseen alueeseen (kuten ihmispääoman hallinta tai tilausten hallinta) tai monimutkaisiin projekteihin. Yrityksen toteutuskyky on rajoittunut näille alueille, joihin yritys panostaa. Kapea-alainen keskittyminen voi vaikuttaa yrityksen innovaatiokykyyn. Monet tämän segmentin palveluntarjoajista saivat korkeat arvosanat asiakastyytyväisyydessä ja monia niistä voidaan pitää johtavina yrityksinä omassa markkinaraossaan. Niche Player yritysten täytyy lisätä toimintansa leveyttä tai syvyyttä, sekä kykyjensä, innovaatioidensa ja vahvuuksiensa laajuutta useamman tyyppisiin palveluihin.”

Gartnerin erotuslausuma
Gartner ei anna suosituksia millekään yritykselle, tuotteelle tai palvelulle, joita on kuvattu Gartnerin tutkimusjulkaisuissa, eikä neuvo teknologiankäyttäjiä valitsemaan ainoastaan korkeimmat arviot tai nimitykset saaneita yrityksiä. Gartnerin tutkimusjulkaisut koostuvat Gartnerin tutkimusorganisaation mielipiteistä, eikä niitä tule pitää faktoina. Gartner ei anna mitään suoria tai epäsuoria takuita näistä tutkimuksista, mukaan lukien takuita myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen.

Tieto
Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi www.tieto.fi 

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa

Multimedia

Multimedia