Tieto Skånen aluehallinnon IT-palvelujen kokonaistoimittajaksi

Skånen maakäräjät (Region Skåne), yksi Ruotsin suurimmista aluehallinnoista, on valinnut Tiedon IT-palvelujen kokonaistoimittajakseen. Lokakuun 2015 alusta voimaan astuva sopimus on nelivuotinen ja siihen sisältyy kahdeksan lisävuoden optio. Sopimus on neljän vuoden ajalla arvoltaan noin 70 miljoonaa euroa, josta reilun kolmasosan odotetaan menevän suoraan Tiedon alihankkijoille.

Uusi ulkoistussopimus koskee modernien käyttäjäläheisten IT-palvelujen ja uuden tekniikan toteuttamista, ylläpitoa ja kehittämistä Region Skånen 34 000 työntekijälle. Palveluihin sisältyy eri osa-alueita, kuten tulostuspalvelut, työpaikkatuki, multimediapalvelut ja videokokoukset. Tiedon vastuulla on myös lähituki ja asiakastuki, sekä niihin sisältyvä tarvikehuolto ja tekninen tuki.

Tieto on tehnyt yhteistyötä Skånen aluehallinnon kanssa jo 30 vuotta ja jakanut vuodesta 2010 alkaen vastuun käyttäjäläheisistä IT-palveluista muiden palveluntarjoajien kanssa. Tämä uusi sopimus sekä jatkoa saanut palvelinten ja sovellusten hallintaa koskeva sopimus antavat nyt Tiedolle kokonaisvastuun Region Skånen IT-palveluista.

- Olemme erittäin tyytyväisiä tiivistetystä yhteistyöstä. Tämä merkitsee IT-ympäristön jatkuvaa kehitystä aluehallinnon tarpeiden mukaan. Aluehallinnon toiminnassa tarvitaan järjestelmiä, joiden avulla alueen asukkaille voidaan tarjota moderneja ja joustavia palveluja, sanoo Tiedon Ruotsin julkisen sektorin johtaja Mats Brandt.

Tiedolla on laajaa ja pitkäaikaista kokemusta julkiselta sektorilta ja yritys toimittaa IT-palveluja Ruotsin kaikille aluehallinnoille eli maakäräjille. Uusi sopimus vahvistaa Tiedon asemaa Malmön alueen johtavana IT-palvelujen toimittajana.

Lisätietoja:

Mats Brandt, julkisen sektorin johtaja, Tieto Sverige
puh: +46 (0)70 530 33 25, sähköposti: mats.brandt[at]tieto.com

Lars Kristensson, lääketieteen tukitoimintojen hallintojohtaja, Region Skåne
puh: +46 (0)40 675 30 22

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa.  Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Skånen aluehallinto Region Skåne vastaa terveyden- ja sairaanhoidosta, julkisesta liikenteestä, liike-elämän ja kulttuurin kehittämisestä, infrastruktuurista, yhteiskuntasuunnittelusta sekä ympäristö- ja ilmastoasioista Skånen alueella. Toiminnan pääosa muodostuu terveyden- ja sairaanhoidosta sekä julkisrahoitteisesta hammashoidosta.
Region Skåne kattaa 33 kuntaa ja aluehallinto on 34 000 työntekijällään Skånen suurin työnantaja. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa