Tieto solmii sopimuksen Länsi-Götanmaan koulujen oppilasrekisteristä

Tieto on voittanut Ulricehamnin ja Tranemon kuntien yhteisen tarjouskilpailun oppilasrekisterijärjestelmästä, joka kattaa tiedot päivähoidosta kunnalliseen aikuiskoulutukseen. Sopimuksen arvo on 6,7 miljoonaa kruunua ja se on voimassa vuoteen 2021 neljän vuoden jatko-optiolla.

Ulricehamnilla ja Tranemolla on aiemmin ollut erilliset oppilasrekisterit ja eri palveluntarjoajat eri ikäryhmissä. Nyt rekisterijärjestelmästä tulee yhteinen kaikille näiden kahden kunnan päivähoidossa, opetuksessa ja koulutuksessa oleville. Järjestelmään rekisteröidään yhteensä noin 6 000 oppilasta.

– Kahden kunnan yhteisen IT-ratkaisun etuna on se, että kulut laskevat ja voimme käyttää resurssejamme muun toiminnan kehittämiseen, sanoo Helen Claesson, Ulricehamnin kunnan kasvatus- ja opetustoiminnan päällikkö.

Uusi oppilasrekisteri on osa Tiedon innovatiivista ja kattavaa opetus- ja oppimisratkaisua nimeltä Procapita/Lifecare. Yksinkertainen käyttöliittymä helpottaa oppilastietojen hallintaa sekä kodin ja koulun välistä viestintää. Lisäksi järjestelmä tarjoaa tukea pedagogisiin prosesseihin sekä toimintaa koskeviin laskelmiin ja maksuvirtoihin.

– Olemme ylpeitä yhteistyöstämme Ulricehamnin ja Tranemon kanssa. Yhä useammat kunnat pyrkivät löytämään yhteisiä ratkaisuja, joiden avulla koulut voivat keskittyä paremmin ydintoimintaansa. Tarkoituksena on vähentää kuluja, helpottaa hallinnollisia toimia ja jättää enemmän aikaa opettamiselle, sanoo Fredrik Pantze, Tiedon Pohjoismaiden koulutoimintojen vastaava.

Lisätietoja antavat:

Fredrik Pantze, Pohjoismaiden koulutoimintojen vastaava, Tieto,
puh: +46104810103, sähköposti: fredrik.pantze[at]tieto.com

Helén Claesson, kasvatus- ja opetustoiminnan päällikkö, Ulricehamnin kunta
puh: +46 321-59 51 80, sähköposti: helen.claesson[at]ulricehamn.se

Thomas Åman, Tranemon kunta,
puh: 0325-57 64  24, sähköposti: thomas.aman[at]tranemo.se

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi. Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqi:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Ulricehamnin kunnassa on noin 23 000 asukasta ja se sijaitsee Jönköpingistä länteen Länsi-Götanmaalla Ruotsissa. Tranemon kunta sijaitsee Ulricehamnin naapurissa ja kunnassa on noin 12 000 asukasta. 

Avainsanat:

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa