Tieto tukee Osloa digitaalisten hyvinvointipalveluiden kehittämisessä

Oslon kunta ja Tieto ovat solmineet sopimuksen sähköisten kansalaispalveluiden kehittämisestä. Uudet hyvinvointipalvelut tuovat lisäarvoa sekä kunnan asukkaille että työntekijöille erityisesti kotihoidon alueella. Ensimmäiset digitaaliset hyvinvointipalvelut ovat kaikkien kuntalaisten saatavilla syksyllä 2017.  

Oslo on asettanut tavoitteekseen ottaa sähköiset kanavat asukkaiden ensisijaisiksi palvelukanaviksi. Muutoksella halutaan parantaa oslolaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaan terveyteensä ja sen hoitoon. Tällä hetkellä yli 22 000 Oslon kunnan työntekijää käyttää Tiedon digitaalisia hyvinvointiratkaisuja.

- Haluamme taata kuntalaisille turvalliset sähköiset hyvinvointipalvelut. Tavoitteenamme on lisätä vuorovaikutusta sekä antaa omaan hyvinvointiin liittyvää yleistä ja personoitua tietoa suoraan asiakkaille. Sähköisten kanavien hyödyntämisen myötä kunnan työntekijöiden hallinnollinen työ myös kevenee ja tehostuu, Oslon kunnan vanhus- ja sosiaalipalveluiden johtava neuvonantaja Stein Schatvet sanoo.

Nyt solmittu sopimus on ensimmäinen askel kohti useat hyvinvointipalvelut yhdistävää kansallista sähköistä alustaa. Viime vuonna useat Norjan kunnat, kuntien keskusliitto ja Norjan eHealth-direktoraatti toteuttivat kansallisen esiprojektin, jossa arvioitiin sähköisten palveluiden kehittämistarvetta, ratkaisuja ja hyötyjä terveysasemilla, kouluterveydenhuollossa sekä kunnallisissa hoiva- ja hoitopalveluissa. Oslon toimitus tulee olemaan osa kansallista sähköisten kansalaispalveluiden kehittämisprojektia.

- Oslon kunta on merkittävä edelläkävijä kansallisiin hyvinvointipalveluihin keskittyvän sähköisen asiointialustan rakentamisessa. Olemme hyvin ylpeitä saadessamme olla mukana tässä projektissa, josta on hyötyä sekä Oslon asukkaille että työntekijöille ja myöhemmin myös muille Norjan kunnille sanoo Håvard Resløkken, Tiedon hyvinvointipalvelujen johtaja Norjassa.

Yhteyshenkilöt medialle:

Jessica Diktonius, Head of Media and Reputation Management, Tieto
puh: +358 40 709 9176, sähköposti: jessica.diktonius[at]tieto.com

 Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.fi 

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa