Tieto vahvistaa kilpailukykyään ja jatkaa investointejaan innovaatioihin ja kasvuun – Suomessa käynnistetään henkilöstöneuvottelut

Tieto Oyj   PÖRSSITIEDOTE  17.1.2017 klo 9.00

Markkinat edellyttävät samanaikaisesti sekä yhä vahvempaa tuottavuutta että uusia innovaatioita. Vastatakseen tähän haasteeseen Tieto käynnistää toimenpiteitä, joilla se parantaa kilpailukykyään ja mahdollistaa investoinnit innovaatioihin jatkossakin. Samalla yhtiö vahvistaa asemaansa asiakkaidensa liiketoiminnan uudistamisen kumppanina.

Osana pitkän aikavälin uudistumistaan ja tarvetta parantaa yhtiön tuottavuutta ja hintakilpailukykyä Tieto on tänään käynnistänyt Suomessa yt-neuvottelut, joiden arvioidaan koskevan enintään 250 henkilöä. Näistä enintään 180 kohdistuu Teknologiapalvelut ja uudistaminen -palvelualueelle ja loput pääasiassa Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi -toimialaryhmään sekä tukitoimintoihin. Toimenpiteet perustuvat lisääntyneeseen palvelujen standardointiin, ja ne ovat jatkoa vuonna 2015 käynnistetylle globaalille automaatio-ohjelmalle. Suomessa suunniteltujen henkilöstövähennysten odotetaan pääosin toteutuvan kesäkuun loppuun mennessä. 

“Olemme uudistaneet yritystämme menestyksellisesti viime vuosina. Samanaikaisesti toimialamme uudistuu nopeassa tahdissa automaation asteittaisen lisääntymisen ollessa yksi muutoksen ajureista. Jotta voimme varmistaa kykymme investoida uusiin teknologioihin ja palveluihin jatkossakin, meidän tulee jatkaa hintakilpailukykymme ja tuottavuutemme parantamista. Muutos merkitsee valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä samalla kun luomme uusia työpaikkoja. Koska nopeasti digitalisoituva maailma muuttaa tarvittavia taitoja ja osaamista, tuemme aktiivisesti kaikkia työntekijöitämme tässä muutoksessa,” toimitusjohtaja Kimmo Alkio sanoo. 

Tiedolla on tällä hetkellä palveluksessaan lähes 14 000 asiantuntijaa, joista noin 3 600 Suomessa. Yhtiö jatkaa investointejaan innovaatioihin kasvuliiketoiminnoissaan, mukaan lukien start-upit. Suomessa Tieto rekrytoi viime vuonna noin 300 uutta asiantuntijaa, esimerkiksi toimiala- ja sovelluskonsultteja, arkkitehtejä ja ohjelmistokehittäjiä. Yhtiö investoi vuosittain noin 120 milj. euroa uusien palveluiden ja konesalikeskustensa kehittämiseen. 

Yhtiö pyrkii lisäksi optimoimaan tuottavuuttaan ja kustannusrakennettaan globaalisti. Tieto arvioi, että näiden toimenpiteiden johdosta yhtiö saavuttaa yhteensä lähes 40 milj. euron vuotuiset bruttosäästöt, mukaan lukien Suomessa mahdollisesti toteuttavat henkilöstövähennykset. Säästöistä yli 20 milj. euroa odotetaan vaikuttavan vuoden 2017 kustannuspohjaan, pääasiassa toisella vuosipuoliskolla, ja näin tukevan yhtiön odotuksia vakaan taloudellisen kehityksen jatkumisesta.  

Vuonna 2017 Tiedon uudelleenjärjestelyjen tarve perustuu automaatioon, muuhun tuottavuuden parantamiseen sekä tarpeeseen uudistaa yhtiön osaamista kysynnän mukaisesti. Tieto arvioi, että koko vuoden 2017 uudelleenjärjestelyjen kulut ovat 1–2 % konsernin liikevaihdosta. Vuoden 2017 näkymiä käsitellään 2.2. julkaistavassa tilinpäätöstiedotteessa.  

Lisätietoja medialle:

Kia Haring, viestintäjohtaja, puh. +358 40 765 3700, kia. haring(at)tieto.com

Lisätietoja sijoittajille:

Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. +358 2072 66329, +358 50 393 4950, lasse. heinonen (at) tieto. com

TIETO OYJ

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikkapalveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita sekä yksityiselle että julkiselle sektorille ja tuotekehityspalveluita viestintäteknologian ja sulautettujen järjestelmien alueella. Yhtiön tuotekehitysliiketoiminta ja toimituskeskukset toimivat maailmanlaajuisesti. Tieto on sitoutunut kehittämään yrityksiä ja yhteiskuntaa tietotekniikan ja vahvan toimiala- ja asiakasymmärryksen avulla, sekä auttaa asiakkaitaan löytämään uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan muutoksessa. Me Tiedossa uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja työmme tuloksiin.

Tieto on perustettu vuonna 1968, ja sen pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 14 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaqissa Helsingissä ja Tukholmassa. Lisätietoja osoitteessa www.tieto.fi.

Yrityksestä

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Tilaa