Atlesta itsenäisen Dotcomin uusi pääomistaja

Atlesta itsenäisen Dotcomin uusi pääomistaja TietoEnator supistaa omistustaan aiemmin 100-prosenttisesti omistamassaan tytäryhtiössä Dotcomissa 48 prosenttiin. Uusi omistaja on Atle, joka ostaa 48 prosenttia osakkeista. Dotcomin johto ja hallitus hankkivat yhdessä 4 prosentin omistusosuuden. Tarkoituksena on myös tarjota kaikille työntekijöille mahdollisuus ostaa osakkeita kannustusohjelman puitteissa. Dotcom Solutions AB, jolla on 600 työntekijää 35 paikkakunnalla Ruotsissa ja jonka liikevaihto on 1 miljardia kruunua, on Ruotsin johtava tietoliikenneratkaisujen järjestelmäintegraattori ja toimittaja. Dotcom tarjoaa viestintäratkaisuja puheen, tiedon ja kuvien välitykseen sekä verkkopalveluihin. Palvelut ja tuotteet ovat mm. seuraavilla alueilla: LAN, WAN, Internet-ratkaisut, puhelinliikenne, tietokonetuettu puhelinliikenne, puhelinpalvelukeskukset, turvallisuus ja IP- puhelinliikenne. Dotcom on 1990-luvun alusta alkaen rakentanut laajakaistaratkaisuja, joista noin seitsemänkymmentä on kaupunkiverkkoja. Atle on pääomasijoitusyhtiö, joka sijoittaa varoja pörssin ulkopuolisiin yrityksiin ja kehittää niitä aktiivisesti voidakseen parin vuoden tähtäimellä löytää yrityksille uusia, sopivia omistajia ja näin realisoida niiden arvon kasvun. Sijoitus Dotcomiin noudattaa Atlen strategiaa. - Dotcomilla on erinomaiset mahdollisuudet kehittyä myönteisesti. Yrityksen markkina-asema on erittäin vahva, sillä on johtavia tuotteita ja palveluita ja ammattitaitoinen henkilöstö. Tavoitteemme on kehittää Dotcomia niin, että se on valmis listautumaan pörssiin kolmen vuoden kuluttua, sanoo Atle IT:n toimitusjohtaja Kenth-Åke Jönsson, joka on Dotcomin tuleva hallituksen puheenjohtaja. TietoEnatorin kannalta yhtiön myynti on osa sen toiminnan keskittämistä. Strategiansa mukaisesti TietoEnator keskittyy Pohjois-Euroopassa aloille, joilla se on markkinajohtaja tai joilla se voi saavuttaa markkinajohtajuuden. Näitä aloja ovat pankki- ja rahoitustoiminta, telekommunikaatio, metsäteollisuus ja julkinen sektori. Yhdistämällä palvelunsa ja sovelluksensa asiakastoimiala- ja markkina-osaamiseensa TietoEnator haluaa olla asiakkaidensa vahva yhteistyökumppani. - Olemme jo aiemmin ilmoittaneet, että tavoitteenamme on vähentää omistusosuuttamme oleellisesti Dotcomissa, jonka toimialariippumaton toiminta ei ole TietoEnatorin strategian mukaista. Olemme vakuuttuneita siitä, että uusi omistusrakenne edistää yhtiön myönteistä kehitystä, ja siksi olemme iloisia nyt saavutetusta ratkaisusta, sanoo toimitusjohtajan varamies Åke Plyhm TietoEnatorista. TietoEnatorin ja Dotcomin yhteistyö jatkuu myös tulevaisuudessa, mistä osoituksena TietoEnator säilyttää merkittävän omistusosuuden yrityksessä. - Keskitymme entisestään vahvistamaan asemaamme markkinoiden johtavana järjestelmäintegraattorina tietoliikenteen alueella. Nyt kun olemme itsenäinen yritys, koemme toimintamme edelleen kehittämisen ydinosaamisemme pohjalta mielenkiintoisena haasteena, sanoo Dotcomin toimitusjohtaja Kjell Westerback. Omistusrakenteen muutos edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Osake-enemmistön myynti perustuu kiinteään osuuteen yrityksen siirtohetken arvosta. Se muodostuu yhtiön arvosta 140 milj. kruunua ja mahdollisesta lisähinnasta, joka perustuu Dotcomin kehitykseen vuoden 2001 aikana. Atlen maksama mahdollinen lisähinta voi olla enintään 77 milj. kruunua. Yhtiön oma pääoma myyntihetkellä on 80 milj. kruunua. Arvioiden mukaan kauppa ei vaikuta TietoEnatorin eikä Atlen vuoden 2000 tulokseen. Lisätietoja antavat: Åke Plyhm, toimitusjohtajan varamies, TietoEnator, +46 8 632 14 10 Eric Österberg, viestintäjohtaja, TietoEnator, +46 70 590 05 99 Kenth-Åke Jönsson, toimitusjohtaja, Atle IT, +46 70 587 89 78 Kjell Westerback, toimitusjohtaja, Dotcom Solutions, +46 70 583 27 68 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Atle Atle on pääomasijoitusyhtiö, jonka osakkeet noteerataan Tukholman Pörssin A-listalla ja jolla on noin 17 000 osakkeenomistajaa. Yritys investoi pörssin ulkopuolisiin yrityksiin ja toimii aktiivisesti niiden kehittämiseksi voidakseen parin vuoden tähtäimellä löytää yrityksille uusia, sopivia omistajia ja näin realisoida niiden arvon kasvun. Konsernin voitto on kasvanut tasaisesti vuoden 1993 373 milj. kruunusta 1 025 milj. kruunuun vuonna 1999. Konserni hankkii vuosittain yli 20 eri alojen yritystä. Vuodesta 1992, jolloin Atle aloitti toimintansa, se on investoinut noin 200 yritykseen ja luopunut noin sadasta niistä. Näistä sadasta yrityksen luovutuksesta saatu tuotto on ollut lähes 50 prosenttia TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/11/20001211BIT00290/bit0002.pdf