Espoo valitsi TietoEnatorin e-palveluhankkeensa kokonaisvastuulliseksi kumppaniksi

Espoo valitsi TietoEnatorin e-palveluhankkeensa kokonaisvastuulliseksi kumppaniksi Espoon kaupunki edelläkävijöiden joukkoon kuntalaistensa sähköisten palvelujen kehittäjänä Espoon kaupunki ja TietoEnator Oyj ovat allekirjoittaneet tänään kumppanuussopimuksen, jonka mukaisesti Espoo ja TietoEnator kehittävät yhteistyössä kaupungin e-palveluja. TietoEnator vastaa tuotantojärjestelmän ja sen perusratkaisujen kokonaistoimituksesta, e- palveluiden toteuttamisesta sekä tarvittavista käyttöpalveluista. Hankkeen merkittävyyttä lisää koko Pohjois-Euroopan tasolla poikkeuksellinen, kokonaisvaltainen lähestymistapa. Espoon kaupungin e- palvelujen kehittäminen on alkanut tietoyhteiskunta- ja verkkopalvelustrategiasta ja päätyy verkkoasiointipalveluihin kaupunkilaisille, yrityksille, luottamushenkilöille ja kaupungin henkilöstölle. Espoon kaupungin tavoitteena on tarjota kansalaisille pääsy kaupungin eri toimialojen palveluihin enenevässä määrin avoimen tietoverkon kautta. Tavoitteena on myös parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua ympärivuorokautisen verkkoasiointimahdollisuuden myötä sekä lisätä kaupunkilaisten ja viranomaisten vuorovaikutusta palvelujen ja kaupunkiympäristön kehittämisessä. Ensi vaiheen e-palveluja ovat esimerkiksi Espoon kaupungin uutis- ja tiedotearkistot, palveluhakemistot, keskustelufoorumit ja tapahtumakalenterit, joihin kaupunkilaiset voivat perehtyä Internetin välityksellä. Lisäksi espoolaiset saavat käyttöönsä avoimien työpaikkojen verkkosivut, verkkopalvelut yrityksille sekä erilaiset lomakepohjaiset asiointipalvelut. Hankkeen edetessä kehitetään muun muassa vuorovaikutteista suunnittelua ja karttapohjaisia palveluja. Osa Espoon kaupungin tietoyhteiskuntastrategian toteuttamista Nyt käynnistyvä verkkopalveluhanke on osa Espoon kaupungin tietoyhteiskuntastrategian toteuttamista. Espoolaiset ovat korkeasti koulutettuja, ja kaupungin yli 200 000 asukkaasta jo yli 60 % käyttää Internetiä päivittäin joko kotonaan tai työpaikalta. - Espoon kaupungille e-palvelujen kehittämishanke on strategisesti erittäin tärkeä. TietoEnatorin valintaa yhteistyökumppaniksi puolsi yrityksen projekti- ja julkishallinnon osaaminen myös e-palveluhankkeista sekä pohjoismaiset paikallishallinnon referenssit verkkopalvelujen kehittäjänä, sanoo kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen. - Espoo on yksi suomalaisen teknologiaosaamisen sekä kehittyvän tietoyhteiskunnan keskuksista. TietoEnator on Pohjoismaiden johtava julkisen hallinnon ratkaisujen ja verkkopalvelujen toimittaja, ja toimii asiakkaidensa kumppanina digitaaliseen hallintoon siirryttäessä. TietoEnatorille on tärkeää olla mukana kehittämässä Espoon kaupunkilaisilleen tarjoamia sähköisiä palveluja ja uusia innovatiivisia ratkaisuja, sanoo TietoEnatorin toimitusjohtaja Matti Lehti. TietoEnatorin tavoitteena on myös edistää Suomen ja muiden Pohjoismaiden kuntien välistä yhteistyötä sekä 'best practice' -kokemusten vaihtoa kuntien sähköisten palvelujen kehittämisessä. TietoEnatorin kuntasektorin yhteistyökumppanina on muun muassa Tukholman kaupunki, joka on vastikään ulkoistanut TietoEnatorille kaupungin keskeisten tietojärjestelmien kehittämis- ja ylläpitovastuun. TietoEnatorin Julkisen sektorin 1700 asiantuntijasta yli 400 tekee työtä digitaalisen hallinnon projekteissa. Kaikkiaan konsernissa työskentelee noin 2700 asiantuntijaa asiakkaiden verkkosovellusten ja -palvelujen toteuttamiseksi. Lisätietoja: Espoon kaupunki E-palveluhankejohtaja Simo Reipas, puh. 09-869 2265, simo.reipas@espoo.fi Tietohallintojohtaja Eira Mononen, puh. 09-869 2603 tai 050-339 7856, eira.mononen@espoo.fi TietoEnator Kehitysjohtaja Timo Makkonen, puh. 09-862 6000, gsm 0400-481 131, timo.makkonen@tietoenator.com Account manager Ritva Pihlman, puh. 09-862 6000, gsm 0400-542 763, ritva.pihlman@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/12/12/20001212BIT00680/bit0002.pdf