Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille TietoEnatorin potilasjärjestelmä

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille TietoEnatorin potilasjärjestelmä TietoEnator toimittaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Seinäjoelle elektronisen sairauskertomus- ja potilashallintojärjestelmän Effican. Sähköinen sairauskertomus on keskeisessä asemassa potilaan hoitoa ja sairaalan toimintaa palvelevan tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittämisessä. Kaupan arvo on yli kolme miljoonaa euroa ja toimitus etenee vaiheittain vuoteen 2005 saakka. - Tavoitteemme on Effican avulla luoda järjestelmä, jossa tarvittava potilastieto olisi aina helposti ja oikeassa muodossa käytettävissä, kun potilaan hoitoa suunnitellaan tai häntä koskevia ratkaisuja tehdään. Erikoissairaanhoito on erittäin tietointensiivinen toimiala, ja siksi tietojärjestelmän toimivuus ja tarkoituksenmukaisuus on olennainen edellytys hoidon laadulle ja tuloksekkuudelle. Tietojen siirtämisen nopeuden ja vaivattomuuden ansiosta sähköiset potilastietojärjestelmät luovat perustaa entistä saumattomammin, tehokkaammin ja taloudellisemmin toimivalle terveydenhuollolle, sanoo sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki. Effica on keskussairaaloille kehitetty yhtenäinen tietojärjestelmä, joka kattaa sairauskertomusten ja hoidonsuunnittelun lisäksi myös potilashallinnon osuuden sekä laboratorion ja leikkaussalien toiminnot. Ratkaisu tukee potilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja keskittymistä niin yksittäiseen hoitotilanteeseen kuin hoidon jatkosuunnitteluunkin. Potilashallinnon järjestelmää käytetään sairaalan kaikissa yksiköissä ohjaamaan poliklinikoiden ja osastojen toimintaa aina laskutukseen ja tilastointiin saakka. Sairaanhoitopiiri voi laajentaa Effican käyttöä myös sairaalassa tuotetun digitaalisen kuvamateriaalin arkistointiin ja kuvankäsittelyyn. TietoEnator on johtava sosiaali- ja terveystoimen tietojärjestelmätoimittaja Pohjoismaissa. Effica-ratkaisu on kehitetty palvelemaan erikoissairaanhoitoa, perusterveydenhuoltoa ja sosiaalitoimea. Se on aidosti yhtenäinen kokonaisuus, joka auttaa myös moniammatillisen tiimityön ja alueellisen yhteistyön kehittämistä. Lisätietoja: Hannu Puuronen, toimialajohtaja, TietoEnator, Puh. (08) 537 2743 tai 0400 291 801, s-posti hannu.puuronen@tietoenator.com Jaakko Pihlajamäki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtaja, puh. (06) 415 44100, s-posti jaakko.pihlajamaki@epshp.fi Jaakko Rajala, atk-päällikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, puh. (06) 415 4509, s-posti jaakko.rajala@epshp.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT01050/wkr0002.pdf

Tilaa