Eurovalmistelut käynnistettävä viimeistään heti lomien jälkeen

Eurovalmistelut käynnistettävä viimeistään heti lomien jälkeen Suomalaisten pienten ja keskisuurten yritysten eurovalmistelujen aloittaminen on nyt ajankohtaista. Euroon siirtyminen koskee myynnin lisäksi erityisesti kaikkia hallinnon osa-alueita. Suomen johtavana talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien toimittajana TietoEnator muistuttaa, ettei eurovalmisteluja voi enää lykätä, vaan ne on käynnistettävä viimeistään heti kesälomakauden jälkeen. Monissa suurissa sekä ulkomaankauppaa harjoittavissa yrityksissä euro on otettu tilivaluutaksi jo vuoden 1999 alussa. Sen sijaan valtaosassa pk- yrityksistä eurovalmisteluja ei ole käynnistetty vielä lainkaan. Tämä johtopäätös on tehtävissä TietoEnator Applicationsin tekemästä asiakaskartoituksesta. Eurotietoa yritykset ovat saaneet runsaasti: esimerkiksi TietoEnator Applications on tiedottanut asiakkailleen eurosta useaan otteeseen kirjeitse, puhelimitse sekä henkilökohtaisin tapaamisin. Eurovalmistelut vaativat pienessäkin yrityksessä usean kuukauden työpanoksen - jopa enemmän kuin esimerkiksi vuosituhannen vaihteen muutokset. Organisaation on laadittava hyvä kokonaissuunnitelma, nimettävä vastuuhenkilöt, päätettävä aikatauluista sekä tiedotuksesta. Tämän ohella tietojärjestelmät on päivitettävä euroyhteensopiviksi versioiksi. Tilanne on ainutlaatuinen; edellisen rahamuutoksen aikaan vuonna 1963 tietojärjestelmien rooli liiketoiminnassa oli vähäinen nykyiseen verrattuna. Ohjelmistotoimittajat ovat kehittäneet järjestelmiensä euroversiot eli ohjelmistot, jotka mahdollistavat eurojen käsittelyn. Esimerkiksi TietoEnator Applications on toimittanut kaikille asiakkailleen jo hyvissä ajoin omien henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmiensä euroversiot. Sen lisäksi tarvitaan eurokonversio-ohjelmat, joilla kaikki tiedot ja tietokannat konvertoidaan eli muutetaan euroiksi. Eurokonversio-ohjelma voi sisältyä euroversioon tai se on tilattava ohjelmistotalolta erikseen. Tietojärjestelmien valuutanvaihto kannattaa toteuttaa mahdollisimman pian eikä jättäytyä vuodenvaihteen viimeiseen ruuhkaan. Hankkimalla avainhenkilöille riittävän osaamisen organisaatio voi varmistua europrojektin itsenäisestä ja hallitusta läpiviemisestä. TietoEnator Applications on yksi Suomen suurimmista eurokouluttajista. Yritys on valmentanut asiakkaitaan euron käyttöönottoon jo kolmen vuoden ajan. Tähän mennessä on järjestetty 153 koulutustilaisuutta, joissa on käynyt kaikkiaan yli 6 000 henkilöä. Koulutukset jatkuvat vielä ensi syksyn. Lisätietoja: Johtaja Veli-Pekka Laukkanen, p. (09) 3290 7178, veli- pekka.laukkanen@tietoenator.com Johtaja Antti Kekkonen, p. (09) 3290 7132, antti.kekkonen@tietoenator.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT00800/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/06/19/20010619BIT00800/bit0001.pdf

Tilaa