Hallitus päätti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus päätti yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta TietoEnator Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiökokoukselta 22.3.2001 saamansa valtuutuksen perusteella yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on parantaa omistaja-arvoa kasvun, kannattavuuden ja pääoman tehokkaan käytön avulla. Yksi tapa tehostaa pääoman käyttöä on ehkäistä taseen ylipääomittumista. Yhtiö ostaa omia osakkeitaan vähentääkseen negatiivista nettovelkaantumisastetta (nettovelat suhteessa omaan pääomaan). Omien osakkeiden takaisinosto ei vaikuta TietoEnatorin voimassa olevien kasvutavoitteiden toteuttamiseen. Osakkeita hankitaan seuraavin ehdoin: 1. Osakkeita tarjoudutaan hankkimaan noin 40 milj. eurolla. 2. Osakkeita hankitaan Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä. 3. Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään arvoon. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00870/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/19/20010919BIT00870/bit0001.pdf