Handelsbankenin Suomen aluepankki ja TietoEnator merkittävään finanssitoimialan kumppanuuteen

Handelsbankenin Suomen aluepankki ja TietoEnator merkittävään finanssitoimialan kumppanuuteen TietoEnator ja Handelsbanken ovat allekirjoittaneet kumppanuussopimuksen, jonka mukaisesti TietoEnatorilla on päävastuu Handelsbankenin tietojärjestelmien sovellushallinnasta ja kehittämisestä Suomessa. Sopimus perustuu kesäkuussa tehtyyn aiesopimukseen, joka käynnisti neuvottelut strategiseen kumppanuuteen valmistautumiselle. Osapuolten mukaan sopimuksen arvo on seuraavan neljän vuoden aikana noin 300 miljoonaa markkaa. Sopimus tähtää nykyisten järjestelmien sovellushallinnan ja kehittämisen ohella myös edistyksellisten e-finance -ratkaisujen toteuttamiseen. Yhteistyön ensimmäisiä hankkeita ovat nykyjärjestelmien siirto TietoEnatorin ylläpidettäviksi, Internet-palvelujen uudistaminen sekä asiakkuuden hallinta -projekti. Pitemmän aikavälin tavoitteena on pankin nykyjärjestelmien kehittäminen joustavammaksi, komponenttipohjaiseksi kokonaisuudeksi, johon uusien pankkipalveluiden liittäminen käy vaivattomasti. Kaikessa toteutuksessa varmistetaan tietoteknisten ratkaisujen yhteensopivuus Handelsbanken- konsernin kanssa noudattamalla konsernin omia standardeja. Sovellusten lisäksi sopimus kattaa myös tietojärjestelmien käyttöpalvelut eli pankin koneet ja laitteet siirtyvät TietoEnatorin Käsittely- ja verkkopalvelujen hallintaan. Handelsbanken on yleispankki, jonka tavoite on parempi kannattavuus kuin kilpailijoilla. Tavoite saavutetaan tarjoamalla laadukasta palvelua alhaisemmin kustannuksin. Handelsbankenin strategian mukaan pankki avasi tämän kuukauden alussa 20. konttorinsa (Hyvinkäälle). Tänä vuonna pankki on avannut jo 4 konttoria. Handelsbankenin kehitysjohtajan Eric Nymanin mukaan pankki aikoo kasvaa merkittäväksi pankiksi Suomessa, jonka tavoitteen saavuttamista tämä tietotekniikkayhteistyö varmistaa. TietoEnatorin varatoimitusjohtaja Veli Pohjolaisen mukaan sopimus Handelsbankenin kanssa on merkittävä luottamuksen osoitus ja vahvistaa TietoEnatorin finanssialan kumppanuustoimintaa Pohjoismaissa. TietoEnatorin finanssitoimialan toiminnoista vastaa 1600 hengen Finanssiryhmä, jolla on noin 300 asiakasta ja toimipisteet kymmenessä eri maassa. TietoEnator on Pohjoismaiden johtava finanssialan ratkaisu- ja palvelutoimittaja. Lisätietoja: Handelsbanken Eric Nyman, puh. 010 444 2441, s-posti: eric.nyman@handelsbanken.fi Pirjo Repo, puh. 010 444 2204, s-posti: pirjo.repo@handelsbanken.fi TietoEnator Veli Pohjolainen, puh. (09) 8626 2233, s-posti: veli.pohjolainen@tietoenator.com Aaro Mutikainen, puh. (09) 8626 2635, s- posti:aaro.mutikainen@tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/21/20001121BIT00280/bit0002.pdf

Tilaa