Handelsbankenin Suomen aluepankki ja TietoEnator sopivat tietotekniikkayhteistyöstä

Handelsbankenin Suomen aluepankki ja TietoEnator sopivat tietotekniikkayhteistyöstä Handelsbanken ja TietoEnator ovat solmineet aiesopimuksen tietotekniikkayhteistyön aloittamisesta. Sopimuksen mukaan Handelsbankenin Suomen aluepankin tietotekniikkatoiminnot toteutetaan TietoEnatorin finanssialan kumppanuusmallin mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että TietoEnatorille tulee päävastuu pankin järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä. Yhteistyön tavoitteena on luoda sekä kattava että joustava ratkaisu pankin nykyjärjestelmien kehittämiselle ja uusien kehityshankkeiden toteuttamiselle. Uusi toimintamalli ja tietotekniikka-arkkitehtuuri vastaavat verkottuvan pankkimaailman haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyön tuloksena syntyviä ratkaisuja tullaan soveltuvin osin käyttämään hyväksi koko Handelsbanken-konsernissa. Aiesopimus johtaa varsinaiseen yhteistyösopimukseen, joka valmistuu syksyn aikana. Sopimus kattaa sekä järjestelmien kehittämisen, ylläpidon että käyttöpalvelun. Palvelut pankille toimittaa TietoEnatorin Finanssiryhmä sekä Käsittely- ja verkkopalvelut. TietoEnator on finanssialan johtava korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen tuottaja Pohjois-Euroopassa ja johtava maksukorttien toimittaja Itä-Euroopassa. Finanssialalla TietoEnator toimii yli 1500 ammattilaisen voimin ja sen palvelustrategia perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Tärkeä osa palvelua on uusiin teknologioihin perustuvien sovellusten kehittäminen ja niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Handelsbanken on pohjoismainen pankkikonserni, joka harjoittaa yleispankkitoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Handelsbanken aloitti pankkitoiminnan Suomessa vuonna 1990. Vuodesta 1998 lähtien Suomen sivukonttori on toiminut itsenäisenä aluepankkina. Aluepankki käsittää tänään 18 konttoria, henkilöstön lukumäärä on n. 440. Handelsbanken tarjoaa pankkipalveluita yksityishenkilöille ja yrityksille. Palvelut kattavat otto- ja antolainauksen, maksuliikepalvelut, sijoitus-, valuutta- ja rahamarkkinapalvelut sekä rahoitusyhtiöpalvelut. Lisätietoja: Handelsbanken Carl-Axel Olsson, puh. 010 444 2600 s-posti:carl-axel.olsson@handelsbanken.fi Eric Nyman, puh. 010 444 2441 s-posti: eric.nyman@handelsbanken.fi Pirjo Repo, puh. 010 444 2204 s-posti: pirjo.repo@handelsbanken.fi TietoEnator Veli Pohjolainen, puh. (09) 8626 2233 s-posti: veli.pohjolainen@tietoenator.com Aaro Mutikainen, puh. (09) 8626 2635 s-posti:aaro.mutikainen@tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/15/20000615BIT00070/bit0002.pdf

Tilaa