Itä-Göötanmaan julkinen hammashoito kehittää toimintaansa TietoEnatorin

Itä-Göötanmaan julkinen hammashoito kehittää toimintaansa TietoEnatorin järjestelmällä Itä-Göötanmaan läänin julkinen hammashoito on valinnut TietoEnatorin Effica-hammashoitojärjestelmän palvelutoimintansa kehittämisympäristöksi. Effica on kokonaisjärjestelmä, johon kuuluvat sähköisessä muodossa olevat potilastiedostot, ajanvaraus sekä kutsujen ja lähetteiden käsittely. Lisäksi kokonaisuuteen voidaan liittää digitaaliset röntgenkuvat ja kuvankäsittely. Itä-Göötanmaan julkinen hammashoito on jo vuosia tunnettu palvelunsa hyvästä laadusta ja saatavuudesta. Nykyaikaisen ja tehokkaan tietotekniikan käyttöönotto on siten luonteva askel palvelujen jatkokehityksessä. TietoEnatorin Effica-järjestelmän valintaa edelsi kattava tarjouskilpailu, johon osallistui lukuisia toimittajia. - Meidän on luotava paremmat edellytykset jatkokehitykselle ja parannettava myös potilaspalvelua. Investoimalla Efficaan klinikoillamme pystymme tarjoamaan läänin asukkaille entistä parempia hammashoitopalveluita, Itä-Göötanmaan lääninhallituksen julkisen hammashoidon projekti- ja IT-päällikkö Kerstin Borg kertoo. - Samalla voimme tarjota henkilöstölle merkittävän taitolisän, joka liittyy tietokoneiden ja Effican käyttöön kliinisessä toiminnassa. Tavoitteemme on aktivoida työntekijöitä niin, että he tuntevat olevansa mukana vaikuttamassa asukkaille tarjottavan hammashoidon tulevaan kehitykseen. Siten tietokonetuki ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen ovat onnistumisen kannalta keskeisiä, Kerstin Borg jatkaa. Effican avulla TietoEnator voi tarjota tehokasta tietotekniikkatukea nykyaikaisen hammashoidon kehitystyössä. Hammashoidossa järjestelmä on jo otettu käyttöön yli 3000 työasemalla useissa maissa painopisteen ollessa Ruotsissa ja Suomessa. Lisätietoja: Ingvar Ryden, myyntipäällikkö, TietoEnator Health Care Puh. +46 46 18 07 64, matkapuh. +46 705 18 07 64, ingvar.ryden@tietoenator.com Kerstin Borg, IT-päällikkö, hammashoidon henkilöstöpalvelu, Itä- Göötanmaan lääninhallitus Puh. +46 13 22 86 30, kerstin.borg@lio.se TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com Itä-Göötanmaan julkinen hammashoito on Itä-Göötanmaan lääninhallitukseen kuuluva organisaatioyksikkö. Hammashoitopalveluja tarjotaan noin 40 pisteessä yleisen ja erikoishammashoidon klinikoilla ja sairaaloissa. Julkisen hammashoidon palveluksessa on noin 680 henkeä. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00250/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/12/20011112BIT00250/bit0002.pdf

Tilaa