Keskosta TietoEnatorin suurasiakas

Keskosta TietoEnatorin suurasiakas TietoEnator Oyj on tänään sopinut Tietokesko Oy:n osake-enemmistön (80 %) ostamisesta Kesko Oyj:ltä. Tavoitteena on siirtää yhteisyrityksen toiminta TietoEnatorin vastuulle 1.6.2001. Molempien omistajien yhteisenä tavoitteena on Tietokeskon kehittäminen siten, että se entistä paremmin pystyy tuottamaan Keskon liiketoimintojen tietotekniikan asiantuntija- ja käyttöpalvelut. Kauppaan liittyy sopimus, jonka mukaan Kesko myy loput Tietokeskon osakkeet (20 %) TietoEnatorille vuoteen 2010 mennessä. Järjestelyn arvioidaan merkitsevän TietoEnatorille noin 1,4 miljardin markan (235 ME) lisäliikevaihtoa seuraavien viiden vuoden aikana. Tietokesko Oy:n liikevaihto vuonna 2000 oli noin 232 miljoonaa markkaa (noin 39 ME). Tietokeskon palveluksessa on tällä hetkellä 170 atk- ammattilaista. Perustettavan yhteisyrityksen tavoitteena on vahvistaa Tietokeskoa ja turvata Keskon tarvitsema tietotekniikan osaaminen ja resurssit sekä Suomessa että ulkomailla. IT-palveluihin erikoistuneen TietoEnatorin kokemuksen ja voimavarojen ansiosta sekä sovellus- että käyttöpalveluissa saavutetaan synergiaetuja, tuottavuutta ja kustannussäästöjä. TietoEnatorille järjestely merkitsee kaupan alan kumppanuustoiminnan vahvistumista. Järjestelyn jälkeen TietoEnatorissa on kaupan toimialan tietotekniikkatehtävissä Pohjoismaissa yli 500 henkilöä. Keskeisiä asiakkaita ovat mm. SOK, Alko, Åhléns ja Apoteket. Kesko on Suomen johtavia kaupan alan yrityksiä, jonka liikevaihto vuonna 2000 oli 37 503 miljoonaa markkaa (6308 ME). Kesko on toteuttamassa rakenteessaan ja liiketoiminnassaan laajoja muutoksia, joissa tietotekniikan rooli on keskeinen. Näitä ovat mm. neljän kaupallisen toimialan yhtiöittäminen, ketju-uudistus, kansainvälistyminen sekä sähköisen kaupan lisääntyminen. Lähivuosien aikana uusitaan myös eri liiketoiminta-alueiden operatiiviset perusjärjestelmät. Kaikki Tietokeskon henkilöt jatkavat nykyisissä tehtävissään. Laajojen muutoshankkeiden läpivienti edellyttää merkittävää lisähenkilöiden palkkaamista Tietokeskoon. Tietokeskon palveluksessa oleville tietotekniikka-ammattilaisille yhteisyritys merkitsee pääsyä kansainvälisen IT-palveluyrityksen tarjoamien kehitys- ja uramahdollisuuksien piiriin. Yhteisyrityksen palvelukseen siirtyy lisäksi kahdeksan henkilöä K-linkki Oy:stä, joka tuottaa tietojärjestelmäpalveluja K-kauppiaille. Lisätietoja: TietoEnator Oyj, liiketoiminta-alueen johtaja Pentti Heikkinen, puh. (09) 862 60780, 0400 438611 TietoEnator Oyj, johtaja Pekka Hirvonen, puh. (09) 862 62341, 0400 600085 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/30/20010330BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/30/20010330BIT00040/bit0001.pdf

Tilaa