Muutokset vuoden 2001 vertailutiedoissa vuosineljänneksittäin

Muutokset vuoden 2001 vertailutiedoissa vuosineljänneksittäin TietoEnatorin Finanssiryhmän ja Käsittely- ja verkkopalvelujen kesken tehtyjen asiakasvastuiden muutosten johdosta on vuoden 2001 luvut ryhmitelty uudelleen. Ohessa liikevaihto-, tulos-, marginaali- ja henkilöstöluvut vuosineljänneksittäin. Tiedot ovat myös osoitteessa www.tietoenator.com/ Investor Information/Financials/Previous Years. TietoEnator julkaisee vuoden 2002 ensimmäisen neljänneksen osavuosikatsauksen torstaina 25.4. klo 8.00. Net sales Net sales Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 39 38 33 44 39 76 109 153 Telecom & Media 47 43 36 46 47 90 126 172 Public & Healthcare 42 41 35 49 42 83 118 167 Production and 54 55 47 57 54 108 156 212 Logistics Processing & Network 76 82 79 92 76 158 237 329 Resource management 44 46 40 47 44 90 130 178 Group elimination -20 -23 -14 -21 -20 -42 -56 -77 281 282 257 315 281 563 820 1135 Operating profit Operating profit Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 6.5 6.0 4.1 6.7 6.5 12.5 16.6 23.3 Telecom & Media 7.3 3.7 3.4 3.1 7.3 11.1 14.5 17.6 Public Healthcare 4.7 3.1 3.1 7.8 4.7 7.8 10.8 18.6 Production and 7.5 6.2 3.9 5.5 7.5 13.7 17.6 23.1 Logistics Processing & 7.4 8.6 12.6 9.0 7.4 16.0 28.5 37.5 Network Resource 5.9 6.7 5.5 6.7 5.9 12.6 18.1 24.8 Management Business Area 39.3 34.3 32.6 38.8 39.3 73.6 106.2 145.0 Group Function -4.3 -6.2 -1.7 -2.1 -4.3 - -12.3 -14.4 incl. Other 10.6 Associated 2.4 2.1 0.3 0.2 2.4 4.6 4.9 5.0 companies outside BA Operating profit 37.4 30.2 31.2 36.8 37.4 67.6 98.8 135.6 (EBITA) before goodwill amortisation and social costs on personell warrants Social costs on 0.4 0.2 0.2 -1.0 0.4 0.7 0.8 -0.2 personnel warrants Operating profit 37.8 30.4 31.3 35.8 37.8 68.3 99.6 135.4 (EBITA) before goodwill amortisation Amortisation of -3.1 -3.6 -4.2 -4.2 -3.1 -6.8 -10.9 -15.1 Goodwill Operating profit 34.7 26.8 27.2 31.6 34.7 61.5 88.7 120.3 (EBIT) before non recurring items Non Recurring 20.6 -0.4 0.0 111.3 20.6 20.1 20.1 131.5 items Operating profit 55.3 26.4 27.2 143.0 55.3 81.6 108.8 251.8 (EBIT) Operating margin % Operating margin % Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 16.9 15.9 12.6 15.2 16.9 16.4 15.3 15.2 Telecom & Media 15.6 8.7 9.5 6.6 15.6 12.3 11.5 10.2 Public & Healthcare 11.1 7.5 8.7 16.0 11.1 9.3 9.1 11.1 Production and 13.9 11.4 8.3 9.7 13.9 12.6 11.3 10.9 Logistics Processing & Network 9.7 10.5 15.8 9.7 9.7 10.1 12.0 11.4 Resource Management 13.5 14.4 13.6 14.1 13.5 14.0 13.9 13.9 Business Area 14.0 12.2 12.7 12.3 14.0 13.1 12.9 12.8 Group Function incl. other Associated companies outside BA Operating margin 13.3 10.7 12.1 11.7 13.3 12.0 12.0 11.9 (EBITA) before goodwill amortisation and social costs on personell warrants Operating margin 13.5 10.8 12.2 11.4 13.5 12.1 12.1 11.9 (EBITA) before goodwill amortisation Operating margin 12.3 9.5 10.6 10.0 12.3 10.9 10.8 10.6 (EBIT) before non recurring items Operating margin 19.7 9.4 10.6 45.4 19.7 14.5 13.3 22.2 (EBIT) Personnel on average Personnel on average Accumulated Full time employees 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 1,495 1,523 1,556 1579 Telecom & Media 1,354 1,360 1,387 1479 Public & Healthcare 1,466 1,490 1,510 1530 Production and 1,773 1,825 1,886 1922 Logistics Processing & Network 1,981 2,030 2,075 2094 Resource management 1,290 1,313 1,331 1346 Group Function incl. 129 127 114 108 Other 9,488 9,668 9,859 10,058 TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT00010/wkr0002.doc

Tilaa