Osakepääoman korotus rekisteröity

Osakepääoman korotus rekisteröity TietoEnator Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti osakepääoman korottamisesta 13.092.588,08 eurolla antamatta uusia osakkeita. Osakepääoman korotusta vastaava eurojen määrä siirretään ylikurssirahastosta osakepääomaan. Korotuksen jälkeen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 1 euro. Uusi osakepääoma 82.311.666,00 euroa on merkitty kaupparekisteriin 28.3.2001. TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman arvopaperipörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/28/20010328BIT00460/bit0001.pdf

Tilaa