Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2000

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2000 TietoEnatorin liikevoitto (EBIT) kasvoi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 5 % ja oli 33,9 milj. euroa (32,4 milj. euroa vuonna 1999). Lukuun sisältyy 9,4 milj. euroa (3,9) kertaluonteisia eriä. Osakekohtainen voitto oli 0,30 euroa (0,28). Kuusi ydinliiketoiminta-aluetta kasvoivat 8 %. TUNNUSLUVUT 2000 1999 % 1999 1-3 1-3 muutos 1-12 Voitto/osake, euroa 0,30 0,28 7 0,90 Voitto ilman liikearvojen poistoja /osake, euroa 0,33 0,31 6 1,04 Oma pääoma/osake, euroa 4,95 4,14 20 4,59 Oman pääoman tuotto-%, 20,4 25,1 21,2 liukuva 12 kk Sijoitetun pääoman tuotto-%, 28,3 33,8 29,5 liukuva 12 kk Omavaraisuusaste, % 59,3 52,0 52,8 Korollinen nettovelka, Me -121,2-56,5 115-61,9 Gearing, % -28,5-13,8 -13,2 Investoinnit, Me 13,1 21,8 -40102,8 Henkilöstö, määrä jakson 981010884 -1011098 lopussa Henkilöstö keskimäärin 982410676 -811058 Liikevaihto/ henkilö, Te *) 29,8 28,0 6114,3 Henkilöstökulut/ henkilö, Te 15,7 14,4 9 56,4 *) Liikevoitto ilman 3,8 3,3 15 11,0 liikearvojen poistoja/henkilö, Te *) Jakajana on käytetty TietoEnatorin omistuksen mukaisia osuuksia liikkeenjohtovastuulla olevien yritysten henkilömäärästä. Henkilöstökuluihin sisältyvät palkat, eläkevakuutusmaksut ja muut palkkoihin liittyvät sosiaalikulut. Valuuttakurssi 31.3.2000 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,2825 SEK ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00200/bit0001.doc Koko rapportti http://www.bit.se/bitonline/2000/04/27/20000427BIT00200/bit0002.pdf Koki rapportti

Tilaa