Rautaruukille TietoEnatorin digitaalinen laskujen välityspalvelu

Rautaruukille TietoEnatorin digitaalinen laskujen välityspalvelu Rautaruukki-konserni ottaa käyttöön TietoEnatorin digitaalisen laskujen välityspalvelun, laskuhotellin. TietoEnatorin Economa Laskuhotelli tarjoaa laskujen skannaus-, välitys-, muunto- ja tulostuspalvelut, verkkolaskun syöttöpohjan, esilläpidon sekä säilytyksen. Palvelulla nopeutetaan laskujen kiertoa ja vähennetään niiden käsittelyaikaa. Rautaruukki aloittaa laskuhotellin käytön emoyhtiöstä ja suurimmista toimipaikoista. Konsepti viimeistellään yhdessä nimettyjen asiakkaiden ja toimittajien kanssa, minkä jälkeen käyttöä laajennetaan konsernissa. Laskujen käsittelyn digitalisoinnin arvioidaan parantavan asiakaspalvelua ja tehostavan organisaatioiden välistä yhteistyötä. "Laskuhotellipalvelun käyttöönotto on liiketoimintaprosessien järkeistämistä, jonka hyötyjä tulevat mittaamaan kaikki mukana olevat osapuolet - niin Rautaruukki kuin asiakkaamme ja tavarantoimittajammekin", toteaa Rautaruukin tietohallintojohtaja Mauri Isokääntä. Rautaruukki on keskittänyt tietojärjestelmiensä kehityksen, ylläpidon ja hallinnan suurelta osin TietoEnatorille. Laskuhotelli on osa TietoEnatorin digitaalisen talousohjauksen kokonaisuutta, joka kattaa laskun tuottamisen, sen sähköisen kierrättämisen ja hyväksymisen, maksatuksen, kirjanpidon sekä elektronisen arkistoinnin. Digitaalisen talousohjauksen palvelujen kysyntä on Suomessa kasvussa, sillä vuoden 1997 kirjanpitolaki sallii tasekirjaa lukuun ottamatta sähköisen kirjanpidon. Digitaalisen talousohjauksen palveluilla tähdätään maassamme miljardien eurojen vuosisäästöihin. Talous on yksi organisaation neljästä avainresurssista - henkilöstön, asiakassuhteiden ja informaationhallinnan ohella. Avainresurssien tehokas hallinta nousee lähivuosina entistä strategisemmaksi kysymykseksi ja johtamisen keskeiseksi alueeksi. Lisätietoja: TietoEnator Resource Management, johtaja Urpo Roti, puh. (09) 3290 7282, urpo.roti@tietoenator.com Rautaruukki, tietohallintojohtaja Mauri Isokääntä, puh. (08) 849 4110, mauri.isokaanta@rautaruukki.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12 000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com Rautaruukki on pörssiyhtiö, joka valmistaa korkean jalostusasteen terästuotteita ja tarjoaa asiakkailleen yksilöllistä palvelua. Rautaruukilla on tuotantoyksiköitä 16 Euroopan maassa, mutta yhtiön ydinmarkkina-alue on Pohjoismaat ja Itämeren alue. Rautaruukki haluaa profiloitua pitkälle jalostettujen erikoistuotteiden ja kilpailijoitaan paremman asiakaspalvelun teräsyhtiöksi. www.rautaruukki.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/18/20020618BIT00010/wkr0002.pdf

Tilaa