Renovasjonsetaten i Oslo kommune velger TietoEnator

Renovasjonsetaten i Oslo kommune velger TietoEnator TietoEnator har inngått en kontrakt med Renovasjonsetaten i Oslo kommune om utvikling av en ny løsning for all kontakt med etatens abonnenter. - Stadig flere offentlige etater investerer i IT-løsninger som forenkler og effektiviserer kontakten med brukerne. Derfor er det gledelig at Oslo kommune velger WebDEB fra TietoEnator, sier Ulla Lehtiniemi, direktør for TietoEnator Public i Norge. Ettersom TietoEnator allerede har utviklet WebDEB som produktløsning, kan man i utgangspunktet bygge videre på denne. Dette innebærer lavere totalkostnad for prosjektet. Høyere tjenestekvalitet TietoEnator skal utvikle et webbasert kunde- og forretningssystem - WebDEB - som skal håndtere alle forhold rundt Renovasjonsetatens abonnenter. Systemet skal blant annet registrere nye abonnenter, utmeldinger og endringer, loggføre kontakt med kunder, motta og forvalte data om utførte tjenester og ivareta enkel saksbehandling. Webgrensesnittet gjør at de ansatte i etaten kun behøver en vanlig nettleser for å få tilgang til den nye løsningen. - Vi valgte WebDEB fra TietoEnator fordi løsningen gjør oss i stand til å levere høyere tjenestekvalitet til våre brukere. Gjennom tilgang til WebDEB vil renovasjonsselskapene få innsyn i og kunne utnytte våre kundedata. Samtidig er det planen at kundene på tilsvarende måte skal få adgang til sine abonnementsdata. WebDEB er et ledd i Oslo kommunes satsning om å tilby publikum elektroniske tjenester, sier Truls Kjølberg, prosjektleder hos Renovasjonsetaten i Oslo kommune. Sterk satsning på offentlig sektor Offentlig sektor er et av TietoEnators satsningsområder, og tildelingen av kontrakten bekrefter TietoEnators høye kompetanse på leveranser til offentlig sektor. På TietoEnators kundeliste står fra før blant annet Aetat og Politiet. Gode erfaringer fra Malmø TietoEnator har tidligere utviklet en tilsvarende løsning for renovasjonsvirksomheten i Malmø kommune. Konsulenter fra TietoEnator i Sverige vil være sentrale i utviklingen av løsningen for Oslo kommune, Renovasjonsetaten. Malmø er omtrent like stor og har samme kompleksitet i sitt renovasjonsarbeid som Oslo. - Denne kontrakten åpner spennende muligheter for å tilby tilsvarende løsninger til andre kommunale etater - både i Oslo og i resten av Norden, avslutter Ulla Lehtiniemi. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Ulla Lehtiniemi, Direktør, TietoEnator Public, Norge ulla.lehtiniemi@tietoenator.com Tlf: 22 07 6114, Mobil +358 400 402 079 Truls Kjølberg, prosjektleder hos Renovasjonsetaten, Oslo Kommune Tlf. 23 18 37 55 truls.kjolberg@renovasjonsetaten.oslo.kommune.no TietoEnator er en ledende leverandør av verdiøkende IT-tjenester i Europa med 11.000 ansatte og en årlig omsetning tilsvarende 1,1 milliarder euro.Vi tilbyr consulting, systemutvikling og integrasjon, drift og support av programvare tjenester. Vi har dype kunnskaper om våre kunders virksomheter innen bransjer som energi, telekommunikasjon, bank og finans, offentlig sektor og skogsindustrien. www.tietoenator.com TIETOENATOR CORPORATION DISTRIBUTION Principal media ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00560/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/27/20020327BIT00560/wkr0002.pdf

Tilaa