Sampo-konsernin ja TietoEnatorin yhteistyö laajenee

Sampo-konsernin ja TietoEnatorin yhteistyö laajenee Sampo-konserni ja TietoEnator ovat sopineet pitkäaikaisesta tietotekniikkayhteistyöstä. Sampo ulkoistaa vakuutusliiketoiminnan tietotekniikkapalvelut Sammon ja TietoEnatorin yhteisesti omistamaan Tietoleonia Oy:öön 1.1.2002 alkaen. Yhteisyhtiön liikevaihdon arvioidaan ensimmäisenä vuotena olevan noin 110 miljoonaa euroa. Järjestelyssä Tietoleoniaan siirtyy Sammosta noin 330 tietotekniikka- alan henkilöä. Tietoleonia on aikaisemmin vastannut Sampo Pankki - konsernin tietotekniikkatoiminnoista. Järjestelyn toteutuminen edellyttää tarvittavien viranomaislupien saamista. "Sampo hakee merkittävimpien tietotekniikkapalvelujen keskittämisellä ennen kaikkea synergia- ja tehostamisetuja". "Ratkaisuun vaikuttivat myös myönteiset kokemukset pitkäaikaisesta yhteistyöstä TietoEnatorin kanssa", sanoo tietohallintojohtaja Matti Ylilammi. "TietoEnatorin finanssitoimialan palvelut perustuvat Pohjoismaissa strategiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Sammon kanssa tehty sopimus on suurin TietoEnatorin solmima kumppanuussopimus ja vahvistaa tavoitteitamme ja asemaamme pankki-, vakuutus- ja rahoitustoimialan johtavana yhteistyökumppanina Pohjoismaissa", sanoo TietoEnatorin varatoimitusjohtaja Veli Pohjolainen. TietoEnator omistaa Tietoleonian osakkeista 60 % ja äänivallasta 40 % ja Sampo osakkeista 40 % ja äänistä 60 %. Yhtiön liiketoimintavastuu on TietoEnatorilla. Tietoleonian henkilömäärä kasvaa 620:een. Yhtiön toimitusjohtajana on Anja Hurme. Tietoleonia, jonka nimen muutos on suunnitteilla, organisoidaan kahdeksi yksiköksi, Järjestelmäpalveluiksi sekä Tuotanto- ja tukipalveluiksi, jotka on tarkoitus eriyttää myöhemmin kahdeksi yhtiöksi. Järjestelmäpalvelut vastaa tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Siihen kuuluvat sekä Tietoleonian että Sammosta siirtyvä tietojärjestelmien kehittämishenkilöstö, yhteensä noin 390 henkilöä. Osa Sammon verkkojärjestelmien kehittämisestä siirretään Tietoleoniasta Sampoon. Tietoleoniasta siirtyy kolmisenkymmentä henkilöä Sampoon. Tuotanto- ja tukipalvelut -yksikkö vastaa Sampo-konsernin tietotekniikan tuotanto- ja tukipalvelujen toimittamisesta. Yksikköön kuuluvat Tietoleonian tuotanto- ja tukipalveluiden henkilöstö sekä Sammon SamNet- yksikkö. Henkilöstön määrä on noin 230. Lisätiedot: Tietohallintojohtaja Matti Ylilammi, Sampo puh. 040 510 5008 Varatoimitusjohtaja Veli Pohjolainen, TietoEnator puh. 09 8626 0670, 0400 418 284 Toimitusjohtaja Anja Hurme, Tietoleonia puh. 09 8595 0201, 0400- 432874 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com Sampo on täyden palvelun finanssikonserni, jonka tuotevalikoima sisältää kaikki finanssi- ja vakuutus-palvelut. Sammolla on yli kaksi miljoonaa aktiivista yksityishenkilöasiakasta ja 170 000 yritysasiakasta. Konsernin palveluksessa on noin 10 000 alan ammattilaista. Konsernin liikevaihto vuonna 2000 oli 5,5 miljardia euroa. www.sampo.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20011003BIT00090/bit0002.pdf

Tilaa