Stockmannille TietoEnatorin laskuhotellipalvelu

Stockmannille TietoEnatorin laskuhotellipalvelu Stockmann-konserni on tehnyt TietoEnatorin kanssa sopimuksen laskujen sähköisestä välityspalvelusta. Palvelu toteutetaan TietoEnatorin Economa Laskuhotellin avulla. Laskuhotelli on uusi tapa hoitaa laskutuksen rutiinit. Economa Laskuhotelli välittää sekä kuluttaja- että yrityslaskuja myyjältä ostajalle, ja laskut ovat siellä asiakkaan katseltavissa ja hyväksyttävissä. Stockmann aloittaa laskuhotellipalvelun käytön Autokaupan ryhmän myyntilaskuista. Myöhemmin syksyllä Stockmann ryhtyy vastaanottamaan verkkolaskuja sekä välittämään niitä omiin laskujen kierrätysjärjestelmiinsä. Laskuhotellipalvelulla Stockmann tehostaa ja nopeuttaa hallinnon prosessejaan. Verkkolasku parantaa myös asiakaspalvelua, sillä ostajalla on mahdollisuus valita laskun vastaanottotapa. Economa Laskuhotellin käyttöönotto on luonteva jatko Stockmannin ja TietoEnatorin pitkäaikaiselle kumppanuudelle. Laskuhotelli on osa TietoEnatorin digitaalisen talousohjauksen kokonaisuutta, joka kattaa laskun tuottamisen, sen sähköisen kierrättämisen ja hyväksymisen, maksatuksen, kirjanpidon sekä elektronisen arkistoinnin. Digitaalisen talousohjauksen palvelujen kysyntä on Suomessa kasvussa, sillä vuoden 1997 kirjanpitolaki sallii tasekirjaa lukuun ottamatta sähköisen kirjanpidon. Digitaalisen talousohjauksen palveluilla tähdätään maassamme miljardien markkojen vuosisäästöihin. Talous on yksi organisaation neljästä avainresurssista - henkilöstön, asiakassuhteiden ja informaationhallinnan ohella. Avainresurssien tehokas hallinta nousee lähivuosina entistä strategisemmaksi kysymykseksi ja johtamisen keskeiseksi alueeksi. Lisätietoja: TietoEnator Applications, johtaja Urpo Roti, puh. (09) 3290 7282, sähköposti urpo.roti@tietoenator.com Stockmann Autokaupan ryhmä, talouspäällikkö Tuija Ylinen, puh. (09) 121 5604, sähköposti: tuija.ylinen@stockmann.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com Stockmann on vuonna 1862 perustettu pörssiyhtiö, jolla on lähes 13 000 osakkeenomistajaa. Stockmann-konsernin neljä kaupallista ryhmää ovat Tavaratalojen ryhmä, Autokaupan ryhmä, postimyyntiä ja sähköistä kauppaa harjoittava Hobby Hall -ryhmä sekä muotikaupan myymäläketju Seppälä. Niiden yhteenlaskettu myynti viime vuonna oli 8,7 miljardia markkaa. Konserni toimii Suomessa, Venäjällä, Virossa, Ruotsissa ja Latviassa. www.stockmann.fi TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00290/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/04/20011004BIT00290/bit0001.pdf

Tilaa