Tielaitoksen Tuotanto valitsi TietoEnatorin IT-kumppanikseen

Tielaitoksen Tuotanto valitsi TietoEnatorin IT-kumppanikseen Ensi vuoden alusta liikelaitokseksi muuttuva Tielaitoksen Tuotanto on valinnut TietoEnatorin IT-kumppanikseen. Kumppanuuden tavoitteena on Tielaitoksen Tuotannon kilpailukyvyn vahvistaminen yhdistämällä liikenne- ja liikenneympäristön osaamiseen vahva tietotekniikkaosaaminen. "Yhteistyösopimuksella tähdätään syvälle kehittyvään kumppanuuteen, jonka tuloksena liikelaitos saa korkealuokkaisen tietotuen ja palvelun omien prosessiensa tehostamiseen ja uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen", sanoo Tielaitoksen Tuotannon ylijohtaja Eero Karjaluoto. Yksi kumppanuuden niin kuin tulevan liikelaitoksenkin keskeisiä tavoitteita on uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen. Yhdistämällä tietotekniikan mahdollisuudet liikenteen ja liikenneympäristön huippuosaamiseen tuleva Tieliikelaitos parantaa kilpailukykyään avautuvilla markkinoilla. Yhteistyö tekee mahdolliseksi kehittää ennennäkemättömiä tie- ja liikennealan palveluita digitalisoituvaan ympäristöön. TietoEnatorille Tielaitoksen Tuotannon kumppanuus tuo merkittävän uuden alueen, jolla toteuttaa toiminta-ajatustaan olla asiakkaan strategisena kumppanina rakentamassa tietoyhteiskuntaa. TietoEnatorin ja Tielaitoksen Tuotannon ensimmäisiä yhteisiä haasteita on liikelaitosmuutokseen liittyvä mittava kehityshanke, kokonaistiedonhallintaratkaisu. Yhteistyössä kehitetään ja toteutetaan ratkaisu, joka kattaa kaikki ydinprosessit sopimusten aikaansaamisesta toteuttamiseen sekä ohjaus-, talous-, omaisuus- ja henkilöstöprosessit. Tavoitteena on saada aikaan tietojärjestelmäkokonaisuus, joka tehostaa toimintaa ja tukee liikelaitoksen liiketoimintamallia. Lisätietoja: Timo Hammar, johtaja, TietoEnator, (03) 235 9200, 040 709 2090 Jari Saarinen, projektipäällikkö, TietoEnator, (03) 235 9241, 040 709 2087 Eero Karjaluoto, ylijohtaja, Tielaitos Tuotanto, puh. 0204 44 2002 Eero Moilanen, projektipäällikkö, Tielaitos Tuotanto, puh. 0400 586 420 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Tulevan Tieliikelaitoksen toimialana on maa- ja vesirakennusalalla ensisijaisesti liikenneväylien ja -ympäristön suunnittelu, rakentaminen, ylläpito ja hoito sekä näihin liittyvät tuotteet ja palvelut. Tieliikelaitos muodostuu koko maan kattavasta organisaatiosta. Yleisten teiden tienpito avataan asteittain kilpailulle vuosina 2001 - 2004. Tieliikelaitos osallistuu kilpailuun yhtenä täysivaltaisena alan toimijana. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/30/20000830BIT00260/bit0002.pdf