Tieto Entran uusi nimi on TietoEnator Digital Finance

Tieto Entran uusi nimi on TietoEnator Digital Finance TietoEnatorin Finanssiryhmään kuuluva Tieto Entra Oy on nyt TietoEnator Digital Finance Oy. Uusi nimi viestii merkittävästä roolista finanssialan verkkoratkaisujen rakentajana. Digital Finance kuvastaa yrityksen ydinosaamista asiakkaan liiketoiminnan kehittäjänä ja vaativien tietojärjestelmien toteuttajana. Yrityksen nimenvaihtoon ei liity muutoksia omistajuudessa tai liiketoiminnassa. Kaupparekisterimerkinnät on tehty ja uusi nimi tulee käyttöön heti. TietoEnator Digital Finance tarjoaa konsultointi- ja tietotekniikkapalveluja liiketoimintakonsultoinnista ja kokonaisvaltaisesta tietotekniikkakonsultoinnista järjestelmäratkaisujen toteutukseen ja sovellushallintaan. Yrityksellä on kattava asiantuntemus finanssialalta ja vahva asema ja osaaminen toimialan järjestelmien kehittäjänä. TietoEnatorin Finanssiryhmän palvelut perustuvat strategiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Ryhmän tuoteliiketoiminta keskittyy avainteknologioihin ja ryhmä tähtää Euroopan kautta globaaliksi e-finance- ratkaisujen toimittajaksi. Finanssiryhmään kuuluu yli 1600 asiantuntijaa, joilla on yli 300 asiakasta ja toimintaa 11 eri maassa. Ryhmään kuuluvat seuraavat yhtiöt: Entra AB, Fidenta Oy, TietoEnator Digital Finance Oy, Tieto Konts SIA, Tietoleonia Oy ja TKP Tieto Oy. TietoEnatorin Finassiryhmä on pankki-, vakuutus- ja rahoitustoimialan johtava yhteistyökumppani Pohjois-Euroopassa. Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jukka Rosenberg, TietoEnator Digital Finance Oy, Puh. 040-5233587, 09 862 623 66 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/02/20010302BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/02/20010302BIT00350/bit0001.pdf

Tilaa