TietoEnator, Elisa ja Datawell tarjoavat yhteistyössä terveydenhuollon alueellisia tietojärjestelmäpalveluita

TietoEnator, Elisa ja Datawell tarjoavat yhteistyössä terveydenhuollon alueellisia tietojärjestelmäpalveluita TietoEnator Oyj, ElisaCom Oy ja Datawell Oy ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan osapuolet tarjoavat yhdessä terveydenhuollon alueellisia tietojärjestelmäpalveluita. Aluetietojärjestelmät tuovat sairaaloiden, terveyskeskusten ja lääkäriasemien käyttöön työkaluja, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat hyödyntää potilaan aiempiin hoitopaikkoihin tallennettuja tietoja, kuten laboratorio- ja röntgentutkimuksia. Yhteistyösopimuksen solmineet yhtiöt uskovat, että potilas- ja hoitotietojen verkottamisella vältetään tarpeettomia tutkimuksia ja hoitoja, mikä lisää tehokkuutta ja laskee kustannuksia palveluiden tuotannossa. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita käyttäville kansalaisille se merkitsee nopeampaa ja joustavampaa hoitoa. Navitas- nimellä markkinoitavista palveluista on jo saatu käyttökokemuksia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Navitas-palveluita käytetään internet-selainohjelmalla suljetuissa verkoissa. Luotettavasti, esimerkiksi toimikorttia käyttäen, tunnistettu terveydenhuollon ammattilainen näkee työasemaltaan potilaan hoitohistoriaa koskevat viitteet, jotka toimivat linkkeinä eri tietojärjestelmiin tallennettuihin hoitotietoihin. Potilas voi halutessaan rajata palvelun ulkopuolelle kaikki tai osan itseään koskevista tiedoista. Uudessa yhteistyössä TietoEnator on päävastuullinen järjestelmäkokonaisuuksien toteuttaja. Aluetietojärjestelmän ytimen muodostaa Datawell Oy:n kehittämä Potilastietohakemisto. Käyttöönoton jälkeisestä palveluntuotannosta vastaa ElisaCom Oy:n tytäryhtiö Oy Datatie Ab. Potilastietojen katselun lisäksi palveluihin voidaan liittää esimerkiksi aineistojen välitysratkaisu, informaatiopalvelu ja tietoturvaratkaisu. Palvelun toteuttamisperiaatteena on niin sanottu sovellusvuokraus (ASP), jolloin asiakas saa kokonaispalvelun sovitulla kuukausivuokralla. Lisätietoja: Eeva-Liisa Mauno, TietoEnator Oyj, p. (09) 8625 3886 Jouko Kuisma, Oy Datatie Ab, puh. 010 263 8388 Mikko Leino, Datawell Oy, puh. (09) 571 2050 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Yhtiön liikevaihto on 1,1 miljardia euroa ja henkilöstön määrä lähes 12.000. TietoEnator konsultoi, suunnittelee ja hoitaa asiakkaidensa liiketoiminnan ydinjärjestelmiä verkottuvassa maailmassa. Palvelut perustuvat syvään asiakastoimialojen ja viimeisimmän tietotekniikan osaamiseen. www.tietoenator.com ElisaCom Oy:n tytäryhtiö Oy Datatie Ab kehittää, tuottaa ja markkinoi kodeille ja yrityksille tietoliikenteeseen perustuvia tuotteita ja palveluja. Yhtiön palvelutarjonta muodostaa kokonaisuuden, jolla kodit ja yritykset voivat hoitaa kommunikointitarpeensa Suomessa ja ulkomailla. ElisaCom Oy on Datatien tuotteiden ja palvelujen tärkein myyjä. www.elisa.fi Datawell Oy on terveydenhuollon IT-ratkaisuihin keskittynyt ohjelmisto- ja konsultointiyritys, jolla on toimipisteet Espoossa ja Göteborgissa. Datawell tuottaa terveydenhuollon organisaatioille ratkaisuja, joiden avulla ne kykenevät paremmin hyödyntämään perustietojärjestelmissään olevaa tietoa. Yhtiö on alallaan markkinajohtaja Suomessa ja Ruotsissa. www.datawell.fi/ TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00640/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/11/20020411BIT00640/wkr0002.pdf