TietoEnator 1999: liikevaihto 1.229 me, tulos 108 me

TIETOENATOR OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.2.2000 klo 9.00 1 (9) TIETOENATOR 1999: LIIKEVAIHTO 1.229 ME, TULOS 108 ME Konsernin liikevaihto kasvoi 13,9 % 1.229,1 milj.euroon (1998: 1.079,2). %. Liikevoitto (EBIT) oli 107,7 milj.euroa (105,0). Liikevoitto suhteessa liikevaihtoon oli 8,8 %. Henkilöstön määrä keskimäärin kasvoi 9,6 % 11.058:aan (10.089). Osakekohtainen voitto oli 0,90 euroa (0,96). Osinkoehdotus yhtiökokoukselle (29.3.2000) on 0,49 euroa ( 0.49 euroa) osaketta kohti. Osingonmaksupäivä on 14.4.2000. Konsernin investoinnit kasvuun lisääntyvät vuonna 2000. Pitkän aikavälin kasvutavoitteeksi on asetettu 20 %. Tietotekniikkapalvelujen kysyntä jatkui vahvana. Y2K-projektien loppuunsaattaminen vaikutti kysyntään koko vuoden ajan. Vuoden loppupuolella käynnistyivät asiakkaiden investoinnit verkkoteknologiajärjestelmiin. TietoEnatorin useilla asiakastoimialoilla aloitettiin sähköisen liiketoiminnan järjestelmien ja uusien verkkopohjaisten liiketoimintakonseptien kehittäminen ja integrointi. TietoEnator keskittyy sähköisen liiketoiminnan sovelluksiin ja palveluihin kaikilla liiketoiminta-alueillaan. Noin 25 %, yli 2.500 henkilöä, TietoEnatorin henkilöstöstä työskentelee tällä hetkellä verkkotalouden ratkaisujen parissa. TietoEnator on toiminut edelläkävijänä internet- ja matkapuhelimien WAP-sovellusten kehittämisessä useilla asiakastoimialoilla. Konserni on esimerkiksi kehittänyt asiakkaidensa kumppanina maailman ensimmäiset WAP-matkapuhelimella käytettävät pankkipalvelut, ja se osallistuu merkittävällä tavalla kolmannen sukupolven matkaviestinohjelmistojen kehittämiseen. Tietotekniikkapalveluiden kysynnän kasvu jatkuu vahvana ja painottuu digitaalisiin palveluihin. Tiedon ja Enatorin suunnitelmien mukaisesti edennyt voimien yhdistäminen antaa mahdollisuuden edetä seuraavaan vaiheeseen, joka on markkina-aseman vahvistaminen Euroopassa ja parhaisiin sovellusratkaisuihin perustuva kasvu Euroopan ulkopuolella. TietoEnatorin kansainväliset keihäänkärjet ovat mobiili- ja internet-pankkitoiminta, mobiilitietoliikenne, digitaaliset viranomaispalvelut ja digitaalinen metsäketju. Konsernin kasvuinvestoinnit lisääntyvät vuonna 2000 ja yritysostojen vaikutus kasvuun on suurempi kuin vuonna 1999. Konsernin tuloksen vuonna 2000 uskotaan muodostuvan edellisvuotista paremmaksi. Neljäs neljännes Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 16,8 % ja oli 344,1 milj. euroa. Tämä oli liikevaihdoltaan vuoden 1999 vahvin neljännes. Liikevoitto (EBIT) oli 33,6 milj. euroa ja 9,8 % liikevaihdosta. Voittoon sisältyy 15,0 milj. euroa liiketoiminnan myynnistä johtuvia kertaluonteisia tuottoja. Uudelleenjärjestelyt heikensivät puolustussektorin ja verkkoinfrastruktuurin tulosta. Palveluiden liiketoiminta-alueella Ruotsissa kirjattiin kuluvarauksia eräisiin uuden teknologian projekteihin.Vuosituhannen vaihde supisti kysyntää usealla liiketoiminta- alueella. Itse siirtyminen uudelle vuosituhannelle sujui ilman merkittäviä ongelmia. Avainluvut 1999, 1998 1999 1998 muutos % Liikevaihto, Me 1.229,1 1.079,2 + 13,9 Liikevoitto, Me 107,7 105,0 +2,6 Liikevoitto, % liikevaihdosta 8,8 9,7 Voitto ennen veroja, Me 109,3 107,0 +2,2 Voitto/osake, euroa 0,90 0,96 -6,3 Voitto ilman liikearvojen poistoja/osake, 1,04 1,08 -3,7 euroa Voitto/osake (optioiden laimennus), euroa 0,88 Oma pääoma/osake, euroa 4,59 4,09 +12,2 Osinko/osake 0,49 0,49 Investoinnit, Me 102,8 71,0 +44,8 Oman pääoman tuotto, % 21,2 25,2 Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,5 33,6 Gearing, % -13,2 -15,9 Omavaraisuusaste, % 52,8 56,8 Henkilöstö, keskimäärin 11.058 10.089 +9,6 Henkilöstö, 31.12.1999 11.098 10.335 +7,4 Tuloslaskelma kausittain, Me 1999 1999 1999 1999 1999 1-3 4-6 7-9 10-12 1-12 Liikevaihto, Me 291,6 315,1 278,3 344,1 1.229,1 Liikevoitto ilman 32,4 18,4 23,3 33,6 107,7 liikearvojen poistoa Rahoitustuotot ja -kulut 0,3 0,6 0,3 0,4 1,6 Voitto ennen satunnaiseriä, 32,7 19,0 23,6 34,0 109,3 tilinpäätössiirtoja ja veroja ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/18/20000218BIT00010/bit0002.pdf

Tilaa