TietoEnator Hollannin markkinoille KPN:n kanssa Teledynamicsin ostolla

TietoEnator Hollannin markkinoille KPN:n kanssa Teledynamicsin ostolla TietoEnator on hankkinut omistukseensa 40 % Teledynamicsin osakekannasta. Muita omistajia ovat KPN (Dutch Telecom) 40 %:n osuudella sekä yrityksen toimiva johto. TietoEnator aikoo ajan myötä hankkia osake- enemmistön yrityksessä. Teledynamics on IT-palveluyritys, joka on keskittynyt televiestintä- ja palvelualoille. Yhtiön erikoistumisalueita ovat asiakkuuksien hallinta (CRM), palvelukeskukset (Contact Center) sekä kuluttajille suunnatut sähköiset asiointipalvelut. KPN:n kanssa solmitun sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa TietoEnatorin läsnäoloa Keski-Euroopassa erityisesti televiestinnän toimialalla. Liiketoiminnan kehittäminen liittyy läheisesti TietoEnatorin toimintaan Saksassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Teledynamics on vuonna 1993 perustettu yritys, jolla on tällä hetkellä 40 työntekijää. Teledynamics on erikoistunut tietoliikenne-, rahoitus-, matkailu- ja muiden palvelualojen suuryritysten sekä yleishyödyllisten yritysten asiakasviestintäratkaisuihin. Palveluvalikoimaan kuuluvat konsultointi, kokonaisvaltaisten ratkaisujen toteutus sekä tuki ja ylläpito. Yhtiön liikevaihto vuonna 2000 oli 4.257 tuhatta euroa. Teledynamicsin toimitusjohtaja Frank de Meijere on tyytyväinen: "Voimien yhdistäminen vahvan eurooppalaisen IT-osaajan kanssa on johdonmukainen askel yrityksemme kehityksessä. TietoEnatorin toimialatuntemuksen ja teknisen osaamisen ansiosta pystymme heti tarjoamaan asiakkaillemme täällä Hollannissa entistä kattavampia ja parempia palveluja." Volker Puke, TietoEnator Consulting Germanyn toimitusjohtaja, on samaa mieltä: "Asiakkaamme ovat pääasiassa suuryrityksiä, jotka edellyttävät tietotekniikkakumppaniltaan paitsi toimialansa tuntemusta ja teknistä ja menetelmäosaamista myös riittävän suurta kokoa ja kansainvälisiä toimintavalmiuksia. Liittymällä yhteen Teledynamicsin kanssa TietoEnator voi selkeästi vahvistaa asemaansa Keski-Euroopassa erityisesti televiestinnän toimialalla." LISÄTIETOJA: Frank de Meijere, Teledynamics, meijere@teledynamics.nl, Puh: +31 33 4536200, GSM: +31 654 54374184 Volker Puke, TietoEnator Consulting, Volker.Puke@TietoEnator.com Puh: +49 40 377 05-0, GSM: +49 170 2272555 Pentti Heikkinen, TietoEnator Oyj, pentti.heikkinen@tietoenator.com Puh. (09) 862 60780, GSM: 0400 438611 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. televiestintä, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com KPN on tulevaisuuteen suuntautunut televiestintäyritys, joka räätälöi palvelunsa sen mukaan, miten sen asiakkaat elävät ja tekevät työtä. Nykypäivänä ihmiset haluavat itse päättää missä, milloin ja miten ja kenen kanssa he kommunikoivat, ja KPN:n missio on tehdä tämä mahdolliseksi. KPN hakee kasvua neljällä ydinosaamisalueellaan, jotka ovat kiinteän verkon puhelinpalvelut, matkaviestintä, IP/data-palvelut ja Internet sekä puhelinpalvelukeskukset ja mediapalvelut. KPN tarjoaa kattavia televiestintä- ja ICT-palveluja Alankomaissa ja toimii kansainvälisillä markkinoilla sekä omissa nimissään että yhteistyössä kumppaneiden kanssa. www.kpn.nl TIETOENATOR OYJ JAKELU Helsingin pörssi Tukholman pörssi Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00150/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/19/20010319BIT00150/bit0002.pdf

Tilaa