TietoEnator ja Esy sopivat yhteistyöstä; sähköinen asiointi työeläkealalle

TietoEnator ja Esy sopivat yhteistyöstä; sähköinen asiointi työeläkealalle TietoEnatorin Finanssiryhmä ja Esy Oy (entinen Oy Eläkesysteemi AB) ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on kehittää ja toteuttaa uuden teknologian ja sähköisen asioinnin ratkaisuja työeläkealalle. Yhteistyön ensimmäiset hankkeet ovat jo käynnistyneet ja ne liittyvät internetratkaisuihin sekä maksuliikenneosaamisen alueelle. Tavoitteena on mm. kartoittaa, minkälaisia uusia sähköisiä palvelukonsepteja Esy voi rakentaa internet- ja mobiiliratkaisujen avulla. TietoEnatorin ja Esyn tavoitteena on tarjota asiakkaille ratkaisu, jonka avulla sovellusten siirto dynaamiseen verkkomaailmaan onnistuu luotettavasti. Finanssiryhmään kuuluva TKP Tieto toimii työeläke- ja vakuutustietojärjestelmiin erikoistuneena suunnitteluyhtiönä. Uusi yhteistyö Esyn kanssa vahvistaa edelleen TietoEnatorin työeläkeosaamista erityisesti yksityisellä sektorilla. TietoEnatorin Finanssiryhmä on finanssialan johtava korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen tuottaja Pohjois-Euroopassa. Ryhmä toimii yli 1500 ammattilaisen voimin ja sen palvelustrategia perustuu pitkäjänteiseen kumppanuuteen asiakasyritysten kanssa. Tärkeä osa finassitoimialan palvelua on uusiin teknologioihin perustuvien sovellusten kehittäminen ja niiden integrointi olemassa oleviin järjestelmäkokonaisuuksiin. Finanssiryhmän toteuttamat internetin ja matkaviestimien kautta käytettävät pankkitekniikan sovellukset, kuten WAP-ratkaisut edustavat maailman kärkeä. Esy Oy on vuonna 1970 perustettu työeläkealan järjestelmiin erikoistunut atk-yhtiö, jonka omistajina on suomalaisia henki- ja eläkevakuutusyhtiöitä. Esyn tarkoituksena on yhteistyössä asiakkaittensa kanssa kehittää ja toteuttaa asiakkaiden liiketoimintaa tukevia tietoteknisiä ratkaisuja työeläkealalla. Henkilökuntaa Esyssä on 150 ja liikevaihto ennusteen mukaan tulee vuonna 2000 olemaan 95 mmk. Lisätietoja antavat: Veli Pohjolainen TietoEnator Finanssiryhmä puh. (09) 8626 2233 Jorma Nikunen, Esy Oy puh. 010 514 3100 TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/03/20000403BIT00020/bit0002.pdf

Tilaa