TietoEnator ja Etrem yhteistyöhön energia-alan sovelluspalvelussa

TietoEnator ja Etrem yhteistyöhön energia-alan sovelluspalvelussa TietoEnator ja Etrem ovat tehneet aiesopimuksen uudentyyppisen sovelluspalvelukonseptin kehittämisestä ja markkinoinnista. Mittarilta laskuun -palvelukonsepti tarjoaa asiakastieto-, mittaus- ja taseselvitysjärjestelmien toiminnot palveluna. Laajimmillaan mittaroinnista sähköiseen laskutukseen toimiva palvelu on tarkoitettu energia-, vesi-, kaukolämpö- ja kiinteistöyhtiöille. Mittarilta laskuun -palvelukonseptin tarkoitus on vapauttaa asiakasyrityksen voimavarat oman ydinliiketoimintansa hoitamiseen. Palvelun ansiosta asiakkaan ei tarvitse investoida järjestelmiin ja erityisosaamiseen, vaan hän saa yhteistyökumppaneilta uusimman teknologian ja osaamisen käyttöönsä. Palvelusta kootaan kunkin asiakkaan tarpeiden mukainen kokonaisuus. Etrem toimittaa palvelukokonaisuuteen kuuluvat mittaus- ja taseselvitykseen liittyvät järjestelmät ja palvelut ja TietoEnator asiakastieto- ja laskutusjärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut. Laskutus voidaan jatkossa hoitaa sähköisesti, esim. Web- tai WAP- ratkaisuina. Järjestelmien jatkuva kehitys, integrointi ja ylläpito kuuluvat palveluun. Lähitulevaisuudessa sähköinen asiointi on yksi palvelukonseptin keskeisistä kehitysalueista. Tämäntyyppisellä sovelluspalvelulla nähdään olevan selvää kysyntää energiamarkkinoilla toimivissa yrityksissä, jotka kilpailun kiihtyessä pyrkivät hankkimaan erityisosaamista vaativat tukipalvelut ostopalveluina. Lisätietoja: Etrem, kehityspäällikkö Veli-Matti Nurminen, puh. (09) 5637 8021 Etrem, toimitusjohtaja Voitto Keski-Vinkka, puh. (09) 5637 8010 TietoEnator Energia, konsultti Marja-Leena Junttila, puh. (09) 862 60760 TietoEnator Energia, johtaja Ari Vanhanen, puh. (09) 862 60202 Tietoja yrityksistä: Etrem on mittauspalveluyhtiö, joka toimittaa Pohjoismaissa energiamarkkinoiden tarpeisiin monipuolisia mittaus-, taseselvitys-, raportointi-, tiedonsiirto- sekä asiantuntijapalveluita. Asiakkaina ovat verkkoyhtiöt, verkonhaltijat, kiinteistöyhtiöt ja energiamarkkinoiden eri osapuolet. Etrem-konsernin omistavat energia-alan johtavat yhtiöt Pohjoismaissa. Etrem-konsernilla on toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Konsernin liikevaihto on n. 170 mmk ja henkilöstövahvuus n. 130. Vahvuutenamme on sähkömarkkinoiden nykyaikaiset tietojärjestelmät, ammattitaitoiset ja nuorekkaat osaajat sekä omistajiemme kautta vahva asema avautuneilla energiamarkkinoilla Euroopassa. TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 11.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. telekommunikaatio, finanssi, julkiset palvelut, metsäteollisuus ja energia. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/18/20000418BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/18/20000418BIT00540/bit0002.pdf

Tilaa