TietoEnator ja Metso yhteistyöhön metsäteollisuuden käynnissäpidossa

TietoEnator ja Metso yhteistyöhön metsäteollisuuden käynnissäpidossa TietoEnator toimittaa Metson Valmetille PowerMaint-tietojärjestelmän paperi-, kartonki- ja kuitulinjojen käynnissäpidon hallintaan. Järjestelmä tulee globaaliin käyttöön Metson kuitu- ja paperiteknologian service- toiminnoissa. PowerMaint on TietoEnatorin kehittämä ja markkinoima käynnissäpidon ja service-liiketoiminnan ohjausjärjestelmä. Metson kuitu- ja paperiteknologian service käyttää PowerMaintia alueellisen huoltotoiminnan sekä etädiagnostiikkaa hyödyntävien osaamiskeskusten ydinjärjestelmänä. Järjestelmä toimii Valmetin ja asiakastehtaan välillä, jolloin kunnossa- ja käynnissäpitoa voidaan seurata aiempaa paremmin tuotannon tehostamiseksi. PowerMaint-järjestelmä otetaan käyttöön maantieteellisesti hajautetussa ympäristössä, jossa käyttöliittymä on selainpohjainen. Järjestelmäkokonaisuuteen kuuluvat myös kehittyneet käynnissäpitotiedon raportointi- ja analysointivälineet. PowerMaint-järjestelmä mahdollistaa myös käynnissäpidon tarjoamisen sovelluspalveluna (ASP) verkon välityksellä sekä monenlaiset sähköisen liiketoiminnan sovellukset, jotka yleistyvät käynnissäpitoliiketoiminnassa. PowerMaint-järjestelmän käyttöönotto on osa Valmet Servicen ja TietoEnatorin pitkäaikaista yhteistyötä sellu- ja paperiteollisuudelle tarjottavien tuotannontukipalvelujen kehittämiseksi. Tulevaisuudessa Valmet voi toimittaa asiakkaalle esimerkiksi paperikonetoimituksen yhteydessä myös käyttövalmiin käynnissäpitojärjestelmän tietoineen. Sopimus PowerMaint-järjestelmän toimituksesta ja käytöstä tukee on merkittävästi TietoEnatorin EAM-liiketoiminnan (Enterprise Asset Management) strategiaa. TietoEnatorin tavoitteena on kehittää käynnissäpidon tietotekniikkaa nimenomaan tukemaan service-liiketoiminnan arvoketjua. Toinen strateginen tavoite on koko metsäteollisuuden digitaalisen arvoketjun vaatiman tietotekniikan tuottaminen. Tätäkin tavoitetta nyt tehty sopimus tukee erinomaisesti. TietoEnatorin EAM- liiketoiminnan avaintoimialoja ovat muun muassa energia, metsäteollisuus ja tietoliikenne sekä näitä palveleva service-liiketoiminta. Lisätietoja: TietoEnator Oyj Jaakko Kuusisaari, osatulosyksikön johtaja, Enterprise Asset Management Puh. 09-8626 0210, 040 501 5197, jaakko.kuusisaari@tietoenator.com Valmet Oy, Service Kari Lauermaa, johtaja, Yhteistyösopimukset ja tehdaspalvelu Puh. 040 521 6543, kari.lauermaa@valmet.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Metso-konsernin kuitu- ja paperiteknologian liiketoiminta-alue Valmet on maailman johtava sellu- ja paperiteollisuuden sekä jatkojalostus- ja levyteollisuuden tekniikan, järjestelmien ja laitteiden toimittaja. Vuonna 1999 Valmetin liikevaihto oli 10,2 miljardia markkaa ja henkilöstön määrä noin 10 600. Metso-konserni on prosessiteollisuuden koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuinen toimittaja. Metson liiketoiminta-alueet ovat kuitu- ja paperiteknologia, automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Vuonna 1999 konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 23 000. Metson osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä. TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/30/20001130BIT00450/bit0002.pdf