TietoEnator ja Näkövammaisten kirjasto yhteistyöhön

TietoEnator ja Näkövammaisten kirjasto yhteistyöhön Celia-Näkövammaisten kirjasto hankkii uuden kirjastojärjestelmänsä TietoEnatorilta. Uusi järjestelmä tukee kirjaston palvelutoimintoja ja strategisia tavoitteita digitaalisen kirjaston rakentamisessa. Lisäksi se luo entistä parempia edellytyksiä yhteistyöhön muiden kirjastojen kanssa. - Olemme tehneet TietoEnatorin kanssa yhteistyötä jo uuden järjestelmän määrittelemiseksi ja tällöin vahvistui käsityksemme heistä osaavana ja tarpeitamme ymmärtävänä toimittajana. PallasPro on kokonaisuus, joka tarjoaa erinomaisen lähtökohdan ratkaisullemme ja tavoitteellemme palvella entistä paremmin asiakkaitamme, toteaa kirjaston informaatikko Katariina Kiiliäinen. Ratkaisu perustuu TietoEnatorin PallasPro-järjestelmään, joka on johtava kirjastojärjestelmä suurissa yleisissä kirjastoissa. Järjestelmään kuuluva IntroActive-tuote tarjoaa Näkövammaisten kirjaston asiakkaille heidän tarvitsemansa sähköisen asioinnin ja yksilöllisen tiedonhallinnan erityispalvelut. Helsingissä toimiva Celia-Näkövammaisten kirjasto palvelee eri puolilla Suomea asuvia näkövammaisia ja lukemisesteisiä. Kirjasto tuottaa ja tarjoaa asiakkailleen erityisaineistoja kuten äänikirjoja, pistekirjoja, elektronisia kirjoja ja kohokuvia. Lainaajia on yli 10 000. Lisäksi kirjasto toimii ääni- ja pistekirjojen valtakunnallisena keskuskirjastona, josta muut kirjastot voivat kaukolainata aineistoja asiakkailleen. Lisätietoja: TietoEnator, toimialapäällikkö Antti Soini, puh. (014) 415 7529, antti.soini@tietoenator.com Celia-Näkövammaisten kirjasto, informaatikko Katariina Kiiliäinen, puh. (09) 2295 2213, katariina.kiiliainen@celialib.fi TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00110/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00110/bit0002.pdf

Tilaa