TietoEnator ja WSOY kehittämään yhdessä e-learning-palveluja

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.4.2000 KLO 13.00 1 (1) TietoEnator ja WSOY kehittämään yhdessä e-learning-palveluja TietoEnator Oyj ja WSOY ovat solmineet yhteistyösopimuksen verkkopohjaisiin oppimissisältöihin liittyvistä tietotekniikka- ja informaatiopalveluista. Tarkoituksena on yhteistyössä edistää liiketoiminnan kehittämistä Suomen ja Ruotsin ohella myös laajemmin Euroopassa. Yhteistyön lähtökohtana on e-learning-palveluiden kehittäminen yhdessä WSOY:n Erikoisjulkaisujen kanssa. Yhteistyön avulla TietoEnator vahvistaa e-learning-liiketoiminta-aluettaan sekä tietotekniikkapalveluiden toimittajana että WSOY:n laajan sisältömateriaalin jalostajana. WSOY toimii sisältömateriaalin tuottajana tuoden yhteistyöhön perinteisen osaamisensa alueelta. WSOY vastaa myös tuotteidensa markkinoinnista ja jakelusta. TietoEnatorin vastuualueina ovat tietoteknisten palveluiden tuottaminen ja täydentävien e-learning-tuotteiden tarjoaminen sekä jatkossa myös sähköiseen tiedonjakeluun liittyvät palvelut kuten käyttäjähallinnointi, asiakashallinta ja verkkopohjainen laskutus. TietoEnator pystyy myös hyödyntämään olemassaolevia tuotteitaan tietämyksen hallinnan ja henkilöstön osaamistaseen hallinnan alueilta. TietoEnator on eurooppalainen tietoteknisten ratkaisujen ja palveluiden tarjoaja, jolla on vahva osaaminen informaatiosisältöjen jalostamisessa sekä niihin liittyvissä palveluissa. TietoEnator toimii yhteistyössä lukuisten merkittävien tiedon- ja sisällöntuottajien kanssa kehittämällä sekä omia verkkopalveluja että asiakkaidensa portaaleja integroimalla tietosisältöjä ja huolehtimalla tiedon jakelusta ja asiakashallinnasta. WSOY kuuluu SanomaWSOY-konserniin, jolla on pitkäaikainen osaaminen ja tietotaito sekä omien että kumppaniensa sisältötuotteiden jalostamisesta, myynnistä ja markkinoinnista. Lisätietoja: taidot.com TietoEnator/Tietopalvelut,johtaja Pekka Ylisirniö +358 9 8625 3548 kehityspäällikkö Taru Kuhanen +358 9 8625 2332 konsultti Sami Oinonen +358 9 8625 52230 WSOY johtaja Tuomo Räsänen TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bit.se Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/05/20000405BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/05/20000405BIT00510/bit0002.pdf

Tilaa