TietoEnator kehitti työkaluohjelmiston WAP-sovellusten tekoon

TietoEnator kehitti työkaluohjelmiston WAP-sovellusten tekoon Yhä useampi yritys pyrkii siirtämään olemassa olevia palveluitaan mobiilimaailmaan ja kehittämään aivan uusia palveluita, jotka hyödyntävät langattomien päätelaitteiden mahdollisuuksia. TietoEnator on kehittänyt yritysten käyttöön WAPToolbox-työkaluohjelmiston, joka nopeuttaa ja tehostaa WAP-sovellusten kehittämistä ja toimii myös sovelluksen ajonaikaisena ympäristönä. WAPToolbox on ensimmäisiä WAP- sovelluskehityksen tehostamiseen tarkoitettuja tuotteita maailmalla. Mobiiliratkaisujen kehittäminen yhteistyössä asiakasyritysten kanssa kuuluu TietoEnatorin painopistealueisiin. Etenkin pankki- ja telecom- toimialoilla TietoEnator on toiminut edelläkävijänä langattomien sovellusten tuottamisessa. Nyt kehitetty WAPToolbox tuo WAP- sovelluskehitykseen merkittäviä aikataulu- ja kustannussäästöjä. TietoEnator itse käyttää WAPToolboxia laajalti omassa sovelluskehitystyössään ja tarjoaa sitä nyt myös asiakasyritystensä ohjelmointityökaluksi. WAPToolbox sisältää työkalut ja käyttöliittymät, joiden ansiosta monimutkaistenkin sovellusten kehittäminen WAP-alustalle käy päinsä ilman syvällistä tietoa WML-syntaksista. WML-koodi generoituu työkalun avulla. WAPToolboxin ansiosta ohjelmoija voi kokonaan keskittyä sovelluslogiikan miettimiseen eikä hänen tarvitse esimerkiksi huolehtia siitä, miten eri päätelaitteet ja gatewayt käyttäytyvät. Myös työkalun avulla kehitettyjen sovellusten ylläpito ja jatkokehittäminen on yksinkertaista. Toolbox mahdollistaa myös sovellusten hajauttamisen eri palvelimille sekä monikielisten sovelluspalvelujen toteuttamisen. WAPToolbox soveltuu kaikille yrityksille, jotka kehittävät palveluja WAP- alustalle, esimerkiksi operaattoreille, pankeille ja mediayrityksille. WAPToolbox on toteutettu standardi-Javalla. Se toimii sekä NT-, Unix- että Linux-ympäristöissä, ja sen toimivuus on testattu eri päätelaitteistoilla. Lisätietoja: TietoEnator, johtaja Mikko Rauko, puh. (09) 862 65577, 0400 413490 TietoEnator, projektijohtaja Heidi Pennanen, puh. (09) 862 65866, 0400 245 833 Katso myös www.tietoenator.com/waptoolbox TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,2 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00610/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00610/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00610/bit0003.fcm