TietoEnator lisää terveydenhuollon palvelutarjontaansa sähköisen...

TIETOENATOR OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 7.3.2001 KLO 14.00 1 (1) TietoEnator lisää terveydenhuollon palvelutarjontaansa sähköisen asioinnin TietoEnator Oyj täydentää terveydenhuollon tuoteperheitään sähköisen asioinnin palveluilla. Ratkaisu perustuu Medixine Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan TietoEnator liittää Medixine-ohjelmiston osaksi terveydenhuollon tuotteistoaan. Sopimus tukee TietoEnatorin strategiaa toimia aktiivisena tietoyhteiskunnan rakentajana ja sähköisen asioinnin edistäjänä. Kansalaiset saavat TietoEnatorin verkkopalveluiden avulla julkisen terveydenhuollon palveluita entistä joustavammin missä ja milloin haluavat. Terveyskeskukset ja sairaalat puolestaan voivat verkkopalveluiden myötä vähentää vastaanottokäyntejä ja kustannuksia. Lisäksi ne voivat tehostaa palveluaan paremman tiedonsaannin ja asiantuntijoiden joustavan keskinäisen konsultoinnin avulla. Yksityisten verkkolääkäripalvelujen suosio on kasvanut koko niiden olemassaolon ajan. Kasvua on siivittänyt nopeasti yleistyneiden internet- yhteyksien ja matkapuhelinten lisäksi ihmisten lisääntynyt kiinnostus omasta hyvinvoinnista ja terveydestä. Suojatuilla yhteyksillä henkilö voi saada palvelua myös henkilökohtaisiin kysymyksiinsä. Verkkopalvelut tukevat itse hoitotapahtumaa silloin, kun hoitoa edeltää tiedonvaihto asiakkaan ja esimerkiksi omalääkärin välillä esitietojen ja hoidon tarpeen arvioinnissa. Hoitotapahtuman jälkeen asiakkaalle voidaan välittää ohjeita mm. tutkimustuloksista ja lääkityksen tarpeellisuudesta. Medixine-ohjelmiston sovellusmahdollisuuksia ovat mm. Neuvova verkkolääkäri anonyymiin tiedon hakuun, Hoitava Verkkolääkäri tunnistetun potilaan ja lääkärin - esimerkiksi omalääkäri - väliseen suojattuun luottamukselliseen tiedonvaihtoon, Sähköinen ajanvaraus, sekä Terveyskeskustelut. Lisätietoja: TietoEnator Oyj, toimialajohtaja Teppo Gauffin, puh. (03) 2359 160, teppo.gauffin@tietoenator.com Medixine Oy, toimitusjohtaja Tapio Jokinen, puh. 050 555 3015, tapio.jokinen@medixine.com TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori ja metsäteollisuus. www.tietoenator.com Medixine Oy on espoolainen terveysalojen Internet- ja WAP-sovelluksiin erikoistunut yritys. Medixine Oy:n päätuote on kansainvälisestikin markkinoitava mediXine-ohjelmistopaketti, jota myydään valtuutettujen jakelijoiden kautta. Medixine Oy tuottaa myös verkkopalveluita, joista suurin on vuodesta 1995 lähtien toiminut www.verkkoklinikka.fi, Suomen ensimmäinen terveysportaali. www.medixine.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.bitonline.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00640/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/07/20010307BIT00640/bit0002.pdf

Tilaa