TietoEnator mukaan Siebelin kumppanuusohjelmaan

TietoEnator mukaan Siebelin kumppanuusohjelmaan TietoEnator on liittynyt Siebelin Alliance Program -yhteistyöohjelmaan konsultoivana yhteistyökumppanina. Siebel Systems, Inc. on sähköisen liiketoiminnan sovelluksiin erikoistunut ohjelmistoyritys. Yhteistyön päätavoite TietoEnatorille on vahvistaa asemaa CRM-alueella (Customer Relationship Management). Siebel Systemsin integroitu sovellusohjelmisto mahdollistaa CRM- ratkaisujen kehittämisen ja toteutuksen useita kanavia hyödyntävissä myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelujärjestelmissä. TietoEnatorin toimialakohtaisen konsultointi- ja integrointiosaamisen yhdistäminen Siebel Systemsin teknologiaan tarjoaa asiakasyrityksille tilaisuuden kehittää liiketoimintaansa entistä asiakaskeskeisemmäksi. "Siebel Systemsin erinomainen teknologia ja markkinajohtajuus ovat vaikuttaneet merkittävästi siihen tapaan, jolla yritykset harjoittavat liiketoimintaansa", sanoo johtaja Mika Nurmi TietoEnatorin Telecom & Media Solutions -yksiköstä. "Liittymällä Siebelin kumppanuusohjelmaan ja kouluttamalla asiantuntijoitamme sen mukaisesti kehitämme osaamistamme CRM-alueella ja varmistamme, että asiakkaamme saavat käyttöönsä parhaat mahdolliset sovellukset." TietoEnatorilla on vankkaa kokemusta asiakassuhteiden hallintaratkaisuista esimerkiksi tietoliikenne- ja pankkialueelta, joissa järjestelmiä on toteutettu eri tekniikoilla. Ratkaisut sisältävät contact center -palvelukeskuksia, asiakaspalvelujärjestelmiä sekä data warehouse- ja markkinointisovelluksia. TietoEnator on kehittänyt CRM- ratkaisuja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Lisätietoja: TietoEnator, Telecom & Media Solutions, johtaja Mika Nurmi, puh. +358 9 862 65550, +358 40 5217687 TietoEnator on yksi johtavista korkean jalostusarvon tietotekniikkapalvelujen toimittajista Euroopassa. Henkilöstön määrä on yli 10.000 ja liikevaihto 1,1 miljardia euroa. TietoEnatorin palveluja ovat konsultointi, tietojärjestelmien kehittäminen ja integrointi, käyttö ja verkonhallinta, asiakkaiden tuotekehityspalvelut sekä ohjelmistopalvelut. Palvelut perustuvat vahvaan asiakastoimialojen tuntemiseen ja tekniseen osaamiseen. Keskeisiä asiakastoimialoja ovat mm. tietoliikenne, finanssi, julkinen sektori sekä metsä- ja energiateollisuus. www.tietoenator.com Siebel Systems, Inc. (Nasdaq: SEBL) on merkittävimpiä sähköisen liiketoiminnan sovelluksia tarjoavia yrityksiä maailmassa. Sen integroitu sovellusohjelmistopaketti mahdollistaa asiakkuushallintaratkaisujen käyttöönoton useita kanavia hyödyntävissä myynti-, markkinointi- ja asiakaspalvelujärjestelmissä, jotka voidaan toteuttaa Internetissä, puhelinpalvelukeskuksissa, kentällä, jälleenmyyntikanavissa tai vähittäiskaupassa ja myyntiketjuissa. Siebel Systemsillä on myynti- ja palveluyksiköitä yli 37 maassa. www.siebel.com TIETOENATOR OYJ JAKELU Keskeiset tiedotusvälineet ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00080/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/05/20010905BIT00080/bit0002.pdf